h

Nieuws uit 2013

18 juni 2013

4-7: Thema-avond vakbond

Donderdag 4 juli is FNV-vakbondsbestuurder Ron Meyer te gast op de thema-avond van de SP Nijmegen over de vakbeweging. Meyer (foto) was één van de drijvende krachten achter de recente stakingsacties van schoonmakers en distributiewerkers. Met Meyer gaan we het onder meer hebben over deze succesvolle campagnes, maar ook over de huidige ontwikkelingen binnen de vakbeweging.

Lees verder
12 juni 2013

SP-bijdrage perspectiefnota: vijf keer socialer

"Het zijn tijden die vragen om een sociaal alternatief". Met die woorden sloot SP-fractievoorzitter Hans van Hooft zijn betoog af tijdens de bespreking van de perspectiefnota in de gemeenteraad. Van Hooft sprak zijn zorgen uit over de harde bezuinigingskoers van het college van PvdA, GroenLinks en D66 en presenteerde namens de SP vijf sociale alternatieven: eerlijk delen, wijken, binnenstad, zorg & werk en zwembad Dukenburg. Bekijk hier de volledige bijdrage van de SP.

Lees verder
10 juni 2013

Directeur Mondial College spreekt zich uit voor toegankelijk onderwijs!

Op vrijdag 7 juni heeft de directeur van het Mondial College, Henk Beckmann, zich achter zijn leerlingen geschaard en zich uitgesproken voor het behoud van toegankelijk onderwijs. Het actiecomité, bestaande uit leerlingen van het Mondial en leden van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, heeft de afgelopen maanden meerdere acties gevoerd om dit onderwerp bij medeleerlingen te laten leven.

Lees verder
10 juni 2013

SP: Maak de binnenstad weer aantrekkelijk

De SP wil de Nijmeegse binnenstad weer aantrekkelijk maken voor bezoekers door de parkeertarieven te halveren, het betaald parkeren in de avonduren af te schaffen en een snelle realisering van een parkeergarage bij de Hezelpoort zodat de Hezelstraat - de oudste winkelstraat van Nederland – een belangrijke toegangsroute naar het Centrum wordt. Verder wil de partij het gratis openbaar vervoer voor ouderen opnieuw invoeren in plaats van helemaal afschaffen zoals het stadsbestuur wil. Kleine ondernemers krijgen van de SP een steuntje in de rug door de onroerend-zaakbelasting voor huurders van een bedrijfspand af te schaffen en deze lasten te verschuiven naar vastgoedverhuurders. De verlaging van de parkeertarieven en de bouw van een extra parkeergarage worden bekostigd met een hogere aanslag onroerend-zaakbelasting voor eigenaren van bedrijfspanden. Komende woensdag zal de SP deze voorstellen presenteren bij de bespreking van de perspectiefnota in de Nijmeegse gemeenteraad. De partij biedt daarmee een sociaal alternatief voor de binnenstad.

Lees verder
8 juni 2013

Bezuinigingen desastreus voor ouderen, gehandicapten en mensen zonder werk.

De radicale bezuiniging op de zorg die het Nijmeegse college van PvdA, GroenLinks en D66 wil doorvoeren moet van tafel. De SP komt met een alternatief maatregelenpakket om dat mogelijk te maken. Met het voorstel van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft zijn ouderen en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg aanzienlijk beter af. De partij komt daarnaast met een aanvalsplan om de werkloosheid in de stad met duizend extra arbeidsplaatsen te verminderen.

Lees verder
6 juni 2013

Zwembad Dukenburg moet blijven

De SP zal op de politieke avond van volgende week woensdag een voorstel indienen voor het openhouden van zwembad Dukenburg. Het college van PvdA, GroenLinks en D66 wil het zwembad sluiten of overdragen aan een zwemvereniging. Wat betreft de SP en een groot deel van de Nijmeegse gemeenteraad is dat een heel slecht besluit. De SP is dan ook blij met de inzet van bewoners van Dukenburg die maar liefst 7000 handtekeningen verzamelden tegen de geplande sluiting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier