h

Nieuws uit 2007

16 april 2007

Maaslijn op de rails

De SP-actie voor het behoud van de Maaslijn (van Roermond tot Nijmegen) kon vrijdag op veel steun van de reizigers rekenen. Onder het motto 'Met Veolia op het verkeerde spoor' gaven veel reizigers aan dat het snel beter moet gaan met deze lijn. Reizigers kregen op elk station de mogelijkheid om een petitie te tekenen en eventueel nog opmerkingen te maken.

Lees verder
13 april 2007

SP steunt uitbreiding atletiekbaan

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitbreiding van de atletiekbaan aan de Heemraadstraat. Hierdoor krijgt de atletiekbaan de benodigde ruimte voor de 1500 sporters. Voor de financiering van de plannen was woningbouw in het Bosje van Vroom gepland. Op initiatief van GroenLinks wordt nu bekeken of het Bosje zo veel mogelijk ontzien kan worden en er zo veel mogelijk op het terrein van de school gebouwd kan worden.

Lees verder
12 april 2007

Nijmegen start proef met gratis OV voor ouderen

Uiterlijk in juni zal een proef tot het eind van dit jaar starten met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Zij krijgen binnen een maand een brief en een pasje thuisgestuurd. De SP is blij dat ouderen nu de hele week gratis kunnen reizen. Gratis reizen is toegestaan op alle stadslijnen van Novio en ook de omliggende dorpen als Beuningen, Wijchen en Groesbeek kunnen door Nijmeegse ouderen gratis worden bereist.

Lees verder
11 april 2007

Relatie politie met hangjongeren onder de maat

De SP blijft bij het standpunt dat de relatie tussen hangjongeren en de politie onder de maat is. Eerder voerde ROOD, jong in de SP, een onderzoek uit onder 86 hangjongeren in Nijmegen. Daaruit kwam dat van de deelnemers ruim 60 procent zich negatief uitlaat over de politie. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. ziet het liefst dat de politie het gesprek aangaat.

Lees verder
10 april 2007

Maaslijn op het verkeerde spoor

De SP wil dat de treinverbinding over de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond een impuls krijgt. Sinds Veolia het vervoer over de Maaslijn heeft overgenomen van de NS, is het met deze spoorlijn die Roermond met Nijmegen verbindt, erg hard achteruit gegaan. Dit terwijl deze verbinding dagelijks 15.000 mensen vervoerd en het een belangrijke verbinding tussen enkele grote steden is. De SP zal komende vrijdag 13 april actie voeren op de lijn om reizigers hun stem te laten horen.

Lees verder
6 april 2007

Verbeterde wachtruimte busstation komt er

In februari van dit jaar stelde de SP vragen over de slechte wachtvoorziening bij het centraal station voor de bussen. Het college is het met de SP eens dat de huidige situatie erbarmelijk is. Daarom zal het nog dit jaar met een voorstel komen om een nieuwe wachtruimte te realiseren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier