h

Relatie politie met hangjongeren onder de maat

11 april 2007

Relatie politie met hangjongeren onder de maat

De SP blijft bij het standpunt dat de relatie tussen hangjongeren en de politie onder de maat is. Eerder voerde ROOD, jong in de SP, een onderzoek uit onder 86 hangjongeren in Nijmegen. Daaruit kwam dat van de deelnemers ruim 60 procent zich negatief uitlaat over de politie. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. ziet het liefst dat de politie het gesprek aangaat.

Hans van Hooft jrVan Hooft jr.: “Bij de bespreking van het rapport werd door de andere partijen de nadruk gelegd op het feit dat het rapport niet voor alle jongeren opgaat en dat de conclusies dus sterk overdreven zijn. Daarom zeggen we ook dat het om hangjongeren gaat. Dan is het op zich logisch dat ze meer in contact komen met de politie en daardoor mogelijk negatiever denken over de politie. Dat rechtvaardigt echter niet dat jongeren zomaar om hun ID-bewijs wordt gevraagd. Districtchef Garssen ontkende overigens dat er zonder gelegitimeerde reden om een ID-bewijs werd gevraagd.”

Burgemeester De Graaf lichtte toe dat de wijkagent weer terug was en ook weer zo genoemd mocht worden. Hij steunde niet de conclusie van de SP de negatieve houding van de hangjongeren een probleem vormt.

Een belangrijke conclusie is wel dat er geen discriminatie van allochtone jongeren plaatsvindt, zij worden in gelijke mate om hun ID-bewijs gevraagd als autochtone jongeren. Ook denkt het college dat er een relatie bestaat tussen voorzieningen in de wijk voor jongeren en overlast van hangjongeren. Meer voorzieningen kan eventuele overlast tegengaan.

De vragen van de SP aan het college

U bent hier