h

Nieuws van de afdeling

21 november 2005

Concept verkiezingsprogramma beschikbaar

De SP presenteert haar concept verkiezingsprogramma waar de leden op 24 november 2005 hun oordeel over zullen vellen. In het programma zijn drie hoofdthema's te onderscheiden: alle aandacht voor de wijken, bouwen en behouden van sociale huurwoningen en een baangarantie voor jongeren.

Lees verder
21 november 2005

SP legt via huis-aan-huis-krant verantwoording af

De SP zal via een huis-aan-huis-krant verantwoording afleggen over de ondernomen activiteiten. In de krant komen de wethouders Hans van Hooft sr. en Peter Lucassen, de fractie en de afdeling aan het woord.

Lees verder
18 november 2005

Leden stellen kandidatenlijst SP vast

Op 17 november is de kandidatenlijst van de SP voor de raadsverkiezingen van 7 maart 2006 vastgesteld. De leden hebben het advies van de kandidatencommissie en het bestuur ongewijzigd overgenomen.

Lees verder
16 november 2005

Ledenvergadering begint met 2 minuten stilte

Naar aanleiding van de Schipholbrand roepen diverse organisaties, waaronder de SP, hun leden en sympathisanten op om stil te staan bij de slachtoffers van de brand. In Nijmegen is op donderdag 17 november a.s. vanaf 19.45 uur een wake met 2 minuten stilte, bij de Schommel bij het stadhuis.

Lees verder
15 november 2005

Vrijheid van meningsuiting onder druk door politie-optreden

In Nijmegen is ophef ontstaan over het beleid van de politie om posters aan het adres van minister Verdonk te verwijderen. De posters met de tekst ‘Reisbureau Rita, arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere eind’ zijn volgens het openbaar ministerie smaad.

Lees verder
11 november 2005

Nijmeegse huisartsen trekken aan de noodrem

De SP afdeling Nijmegen is bezig alle huisartsen in Nijmegen te benaderen met een actiepakket om mee te doen aan de Noodremactie van de SP. De reacties zijn tot nu toe erg positief.

Lees verder

Pagina's

U bent hier