h

2006 wordt het jaar voor het straatfeest

20 april 2006

2006 wordt het jaar voor het straatfeest

Het SP-initiatiefvoorstel voor straatfeestcheque’s voor het Wereldkampioenschap voetbal is in gewijzigde vorm aangenomen. Het budget is verlaagd naar 25.000 euro en voor heel 2006 beschikbaar, dus ook na het WK. Hiermee wordt 2006 het jaar van het straatfeest.

De Nijmegenaren zullen spoedig worden ingelicht over de mogelijkheid om met een steuntje in de rug een straatfeest te organiseren. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr: “Om in aanmerking te komen voor een cheque van 300 euro moeten mensen eerst een gezamelijke activiteit uitvoeren, zoals zwerfvuil opruimen, een speeltuintje opknappen of andere zaken die de buurt ten goede komen. ’s Avonds kunnen mensen dan een straatfeest organiseren. We hebben het uiteindelijk losgekoppeld van het WK, omdat er dan vaak toch al het een en ander wordt georganiseerd en we het belangrijk vinden dat de buurt er als geheel van profiteert. Zo wordt 2006 het jaar van het straatfeest.”

Uiteindelijk is het volgende besloten:

  1. Straatfeestcheques met een waarde van 300 euro beschikbaar te stellen als minimaal 20 bewoners in een straat willen meedoen aan een straatfeest rond (of na) het WK-voetbal waarbij het feest wordt gecombineerd met een extra activiteit op dezelfde dag om de woonomgeving te verbeteren;
  2. Maximaal 25.000 euro uit te trekken voor dit voorstel, waarbij de cheques vergeven worden volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
  3. De kosten te dekken uit het flexibel wijkbudget.

U bent hier