h

PvdA, SP en GroenLinks bereiken nieuw akkoord

14 april 2006

PvdA, SP en GroenLinks bereiken nieuw akkoord

PvdA, SP en GroenLinks zullen ook de komende vier jaar Nijmegen besturen. Op Goede Vrijdag presenteerden de drie partijen het bereikte akkoord.

In het akkoord worden veel punten die de SP in haar verkiezingsprogramma heeft staan gerealiseerd. Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:

 • Er zullen 3000 betaalbare huurwoningen worden gebouwd en 1000 sociale koopwoningen. Er zal geen grootschalige sloop van woningen plaatsvinden en voor iedere gesloopte sociale huurwoning komt er een terug.
 • Bij de woningtoewijzing via Entree zullen starters en minima meer kansen krijgen in gewilde wijken. Voor probleembuurten geldt dat er inkomen uit werk moet zijn.
 • Er wordt extra geld uitgetrokken om de wijken schoon, heel en veilig te maken.
 • De groene zak gaat 25 eurocent kosten (nu 77 eurocent). Dat betekent wel dat de afvalstoffenheffing iets verhoogd zal worden.
 • Er komt extra geld beschikbaar voor onderhoud aan de wegen en het groen.
 • Voor de basisscholen komt een centraal inschrijfpunt met een vast inschrijfmoment om segregatie
  op scholen tegen te gaan. Daarbij krijgen kinderen uit de wijk voorrang boven kinderen uit andere wijken.
 • Er komen nieuwe wijkaccomodaties in Willemskwartier en Waterkwartier en een nieuw bibliotheekfiliaal in Lindenholt bij de openwijkschool Interacker.
 • De speeltuintjes in de wijk zullen beter worden onderhouden en er komen nieuwe voorzieningen voor de jeugd van 12 tot 20 jaar. Ook het jongerenwerk zal worden versterkt.
 • Alle jongeren tot 27 jaar zullen aan een opleiding worden geholpen of krijgen werk. Daarnaast wordt schooluitval op het MBO bestreden. Samen met werkgevers uit Nijmegen wordt hier een aanvalsplan voor gemaakt.
 • De fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat en de Marienburg wordt weer gratis.
 • Er komt een experiment met gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen en minima.
 • Er komt een schoolfonds, een sportfonds en een cultuureducatiefonds voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen die kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen.
 • De wachtlijsten bij de schuldhulpverlening wordt weggewerkt. Er komt een experiment met wijkgerichte schuldhulp.
 • Mensen die geen betaald werk kunnen verrichten, krijgen een ontheffing van de sollicitatieplicht, met recht op vrijwilligerswerk en/of scholing.
 • Voor de nieuwbouw van Doornroosje is € 9.5 miljoen beschikbaar. De nieuwbouw staat gepland bij het station.
 • Voor basisscholen komt de vakleerkracht gymnastiek weer terug.
 • Stenige plekken in de stad, bijvoorbeeld het Stationsplein en het marktplein Hatert aan de Couwenberghstraat, worden groener ingericht.
 • Er komt meer aandacht voor zorg en hulpverlening bij probleemveroorzakers, terwijl ook hard zal worden opgetreden tegen overlast en criminaliteit.
 • De ontwikkeling van de drugshandel zal de komende jaren nauwlettend worden gevolgd en daar waar sprake is van overlast als gevolg van drugshandel, zal deze hard worden aangepakt.

Ook bij de portefeuilleverdeling komt de SP goed uit de bus. Hans van Hooft zal over Wijken, Openbare ruimte, Spelen en Maatschappelijke opvang gaan. Peter Lucassen gaat over Financiën, Wonen en Facilitaire diensten.

Op dinsdag 18 april zullen de leden van de SP een uitspraak doen over het bereikte akkoord. Op 19 april wordt het collegeakkoord aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees het hele collegeakkoord na op de gemeentelijke website.

U bent hier