h

Nieuws uit 2017

5 juni 2017

Huurders Zwanenveld eisen onderhoud en aanpak schimmelwoningen

Foto: Bart Linssen

Huurders uit de wijk Zwanenveld 40e straten zijn begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk steun in de wijk voor renovatie van de woning, een lagere huur en aanpak van overlast van ratten. In twee dagen tijd zijn er al meer dan zestig ondersteuningen opgehaald. Het betreft een buurt met ongeveer 270 woningen. Bewoners krijgen hierbij steun van de Nijmeegse SP, en van SP Kamerlid Sandra Beckerman. De ondersteuningen gaan aangeboden worden aan verhuurder Portaal.

Lees verder
1 juni 2017

SP zet vraagtekens bij hoge aantal boetes bijstandsgerechtigden

Foto: Bart Linssen

In de Gelderlander van 9 mei 2017 verscheen een stuk over het hoge aantal boetes aan bijstandsgerechtigden in Nijmegen in 2016. Deze boetes waren opgelegd omdat de verplichte maandelijkse formulieren verkeerd of onjuist ingevuld waren. In 2016 zijn er gemiddeld 47 boetes per maand uitgedeeld, terwijl dit er in 2015 nog 16 per maand waren. De SP-fractie is bezorgd over dit hoge aantal boetes, die opgelegd worden vanwege verkeerd of onjuist ingevulde formulieren. Gemeenteraadslid Maarten Sweep heeft namens de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid hierover te krijgen.

Lees verder
31 mei 2017

SP: Meer aandacht voor laaggeletterdheid

Foto: Hung Thai

Eén op de acht Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. De SP vindt dat zorgelijk; niet goed kunnen lezen en schrijven heeft immers grote (financiële) gevolgen, zowel voor de hele maatschappij als voor deze mensen zelf. Begin april verscheen opnieuw een rapport van Stichting Lezen en Schrijven. Aanleiding voor de fracties van de SP en D66 om vragen te stellen aan het college over de situatie in Nijmegen.

Lees verder
31 mei 2017

Stalen kliko’s bij strandjes Ooijpolder

Foto: Facebook.com / Facebook.com

Afgelopen week was er terecht massale verontwaardiging toen foto’s op internet verschenen van Konikpaarden die midden in een grote berg afval stonden. Dit afval wordt achtergelaten door bezoekers van de waalstrandjes net buiten Nijmegen. Om de grote hoeveelheid afval tegen te gaan, plaatst Staatsbosbeheer op aandringen van de gemeente nu 11 extra stalen kliko’s.

Lees verder
28 mei 2017

Goede ideeën voor Dukenburg

Foto: Bart Linssen / SP Nijmegen

Vandaag was de SP weer aanwezig op Dit Is Dukenburg, in de Meijhorst. We waren daar met een kraam vol SP-materiaal en folders over het nationaal Zorgfonds, maar vooral ook met de vraag: wat voor ideeën hebben de Dukenburgers voor hun wijk?

Lees verder
21 mei 2017

STEUN VOOR AMBULANCEPERSONEEL TEGEN DE UITVERKOOP

Foto: Albertine de Beer / SP Nijmegen

Vrijdagmiddag ging de Nijmeegse SP langs bij de ambulancepost in Nijmegen Oost. De partij steunt de ambulancemedewerkers bij hun verzet tegen de commercialisering van de ambulancezorg. Minister Schippers van de VVD bereidt een wet voor die de ambulancezorg openstelt voor commerciële partijen. Dat raakt aan de fundamentele vraag wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land - is dat de overheid, of de vrije markt? Uit eerder onderzoek van de SP onder ambulancemedewerkers blijkt dat een meerderheid van hen er niets moet weten van deze uitverkoop van hun werk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier