h

SP: Meer aandacht voor laaggeletterdheid

31 mei 2017

SP: Meer aandacht voor laaggeletterdheid

Foto: Hung Thai

Eén op de acht Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. De SP vindt dat zorgelijk; niet goed kunnen lezen en schrijven heeft immers grote (financiële) gevolgen, zowel voor de hele maatschappij als voor deze mensen zelf. Begin april verscheen opnieuw een rapport van Stichting Lezen en Schrijven. Aanleiding voor de fracties van de SP en D66 om vragen te stellen aan het college over de situatie in Nijmegen.

Petra Molenaar, raadslid van de SP Nijmegen: “Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, kunnen eigenlijk niet goed meedoen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het reizen met het openbaar vervoer, het voorlezen aan hun kinderen, het werken met de computer, het schrijven van een sollicitatiebrief en het begrijpen van belangrijke informatie over gezondheid en zorg. Als SP willen we graag dat iedereen mee kan doen. Goede reden dus om in te zetten op extra aandacht voor laaggeletterdheid, want 12% laaggeletterden is veel te veel”.

In Nijmegen zijn er naar schatting tussen de 11.100 en 13.400 laaggeletterden. Voor de gemeente is het nu vooral belangrijk om al deze laaggeletterden te vinden. Dan pas kan je ze ook goed helpen. Er bestaat inmiddels een bondgenootschap in de regio, waarin onder andere de bibliotheek, welzijnsinstellingen, bedrijven en opleiders samenwerken om laaggeletterdheid op te sporen en terug te dringen. Daarnaast heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen om de communicatie naar inwoners begrijpelijker te maken. Zo is bijvoorbeeld het taalgebruik op de gemeentelijke website al vereenvoudigd. De komende tijd wordt nog extra aandacht besteed aan het begrijpelijker maken van brieven en folders die mensen van de gemeente krijgen.

Molenaar: “De gemeente Nijmegen doet het landelijk gezien goed op dit gebied. Maar dat betekent niet dat het niet beter kan. Als het aan de SP ligt, blijven we bijvoorbeeld investeren in goede en voldoende bibliotheken, waar mensen zowel de Nederlandse taal als ook digitale vaardigheden kunnen leren.”. In het najaar komt het college met meer informatie over verdere stappen in het teruggaan van laaggeletterdheid.  

 

U bent hier