h

Nieuws uit 2006

27 januari 2006

Open brief aan de Partij voor droge Voeten

Milieudefensie is een campagne gestart om gemeenten te doordringen hoe zij de klimaatveranderingen tegen kunnen gaan. Hiervoor heeft Milieudefensie de Partij voor droge Voeten opgericht, met als lijsttrekker Hans Brinker. De SP in Nijmegen verwelkomt de partij met de onderstaande brief.

Lees verder
27 januari 2006

SP doet mee aan voorleesdagen bieb Bottendaal

De SP doet mee aan de nationale voorleesdagen. De bibliotheek in Bottendaal organiseert voor basisschool de Driemaster een voorleesochtend op maandag 30 januari. Hiervoor zijn ook (kandidaats)-raadsleden uitgenodigd. Namens de SP zal Senay Akdemir aanwezig zijn.

Lees verder
27 januari 2006

Studentenenquête gestart door ROOD

ROOD, jongeren in de SP, is in Nijmegen gestart met de grote studentenenquête. In deze enquête worden de studenten van universiteit en HBO enkele vragen voorgelegd over welke zaken volgens hen aangepakt moeten worden. ROOD wil weten in hoeverre de ideeën van de studenten overeenkomen met die van de SP.

Lees verder
26 januari 2006

SP heeft jongste kandidaat

De SP gaat de verkiezingen in met de jongste kandidaat. Het betreft de 20-jarige Jola van Dijk.

Lees verder
24 januari 2006

SP Nijmegen biedt Hollandse namen te leen voor sollicitaties allochtonen

De Nijmeegse SP biedt Hollandse namen te leen aan voor allochtonen die op zoek zijn naar een baan en moeite hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Zo wil de partij duidelijk maken dat allochtonen meer kans moeten krijgen op een baan.

Lees verder
18 januari 2006

Gemeenteraad stemt in met randvoorwaarden Donjon

De Nijmeegse gemeenteraad heeft ingestemd met de randvoorwaarden voor herbouw van de Donjon, zoals die door de SP zijn voorgesteld. De Nijmeegse bevolking stemt op 7 maart in een referendum of de Donjon wel of niet herbouwd moet worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier