h

Nieuws uit 2016

11 februari 2016

SP: Laat Buurtzorg Nijmeegse thuiszorg TSN overnemen

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

Om de continuïteit van zorg in Nijmegen te garanderen, moet Nijmegen de thuiszorgmedewerkers van het noodlijdende TSN indien nodig laten overnemen door Buurtzorg Nederland. Daarvoor pleit de SP, die hier woensdagavond vragen over stelt aan het stadsbestuur.

Lees verder
9 februari 2016

18 februari thema-avond ROOD over cannabisbeleid

ROOD, jong in de SP organiseert een thema-avond over het cannabisbeleid in Nederland met filmfragmenten, sprekers en de mogelijkheid tot discussie. Twee vertegenwoordigers van de Nijmeegse coffeeshop Kronkel zullen vertellen over de verschillende kanten van het huidige cannabisbeleid. Ook zal Stijn Vat, SP-gemeenteraadslid in Nijmegen, vertellen over hoe de Nijmeegse politiek tegen cannabis aankijkt. De avond begint om 20:00 in het SP-pand aan de Molenweg 95, inloop is vanaf 19:30.

Lees verder
5 februari 2016

SP: pak misstanden Breed aan

Foto: Bernadette Kral / SP Nijmegen

Wat de SP betreft moeten de problemen bij Breed snel aangepakt worden. Dat zegt gemeenteraadslid Maarten Sweep in een reactie op de 110 meldingen – vaak met meerdere klachten - bij het meldpunt van de SP. Medewerkers van Breed doen hun beklag over intimidatie, minachting en gebrek aan passend werk. Sweep: “Er lijkt bij Breed sprake te zijn van een angstcultuur. Mensen voelen zich opgejaagd in plaats van beschermd. Daar komt nog eens bij dat er buiten Breed te weinig plekken zijn waar ze gedetacheerd kunnen worden.”

Lees verder
29 januari 2016

SP organiseert bijeenkomst over zelfstandige thuiszorgteams

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

Is er een alternatief voor werken bij een grote thuiszorgorganisatie? Op woensdag 3 februari organiseert de SP Nijmegen een bijeenkomst waarbij deze vraag centraal staat. De organisatie 'Help Gewoon' en de vakbond FNV zijn deze avond aanwezig om met thuiszorgmedewerkers in gesprek te gaan over zelfstandige, kleinschalige thuiszorgteams die huishoudelijke zorg leveren.

Lees verder
28 januari 2016

SP organiseert bijeenkomst voor medewerkers Breed

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Op dinsdagavond 2 februari organiseert SP Nijmegen een bijeenkomst voor medewerkers van Breed. Hier wordt het rapport besproken dat is opgesteld op basis van de klachten die zijn binnengekomen op het meldpunt dat de SP afgelopen juli opende.

Lees verder
28 januari 2016

Nijmegen wil de huurexplosie stoppen

Foto: SP

Nijmegen zet zich in om om betaalbaar wonen in Nijmegen te stimuleren. Een gezamenlijk voorstel van de SP en de andere coalitiepartijen hiertoe is op 27 januari aangenomen door de gemeenteraad. Bart van Berkel, gemeenteraadslid namens de SP: “Tot en met 2018 moeten de huren van inkomens tot 43.000 euro niet meer stijgen dan de inflatie. Boven de 43.000 accepteren we stijgingen alleen als van de opbrengsten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Daarnaast wordt er bij nieuwe afspraken met woningcorporaties ook op ingezet dat de huur verlaagd wordt wanneer het inkomen van de huurder gedaald is. Als inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk zijn, moet het omgekeerde immers ook kunnen. Verder moeten huurders meer zeggenschap krijgen over het beleid van de woningcorporaties. Zij huren hun huis en haard bij de corporaties, dan moeten ze ook mee kunnen beslissen over wat ermee gebeurt.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier