h

Nieuws van de afdeling

30 april 2024

SP wil Ketelhuis Aldenhof behouden voor de wijk

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

De Nijmeegse SP is bezorgd over de toekomst van het voormalige Ketelhuis in de Dukenburgse wijk Aldenhof. Er is nog altijd geen definitieve invulling gevonden voor het historische gebouw, waardoor het op de commerciële vastgoedmarkt terecht dreigt te komen. Desnoods moet de gemeente het pand zelf kopen van eigenaar Talis, vindt SP-fractielid en wijkbewoner Yurre Wieken: “Het Ketelhuis moeten we behouden als ontmoetingsruimte voor de wijk.”

Lees verder
29 april 2024

Explosie energiekosten, SP wil actie gemeente

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

Huurders met blokverwarming dreigen op enorme energiekosten gejaagd te worden. Na gesprekken met geschrokken huurders van Portaal eist de SP dat de gemeente ingrijpt. Door een combinatie van een verkeerde inschatting met het inkopen van energie en het verdwijnen van landelijke subsidies dreigen huurders duizenden euro’s meer te gaan betalen. “Het gaat om mensen die al bijna niets hebben. Die gaan hier financieel aan onderdoor. De energieprijzen zijn misschien niet meer zo hoog als in 2022 en 2023, maar de tarieven van energieleveranciers zijn dat nog wel. De overheid kan haar ogen hier niet voor sluiten”, zegt SP-fractielid Yurre Wieken, die wil dat niet huurders maar Portaal opdraait voor de extra kosten.

Lees verder
25 april 2024

Nieuw afdelingsbestuur gekozen

Foto: Ton Ammerlaan / SP Nijmegen

Op 25 april heeft de ledenvergadering van SP Nijmegen een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Zeven actieve SP’ers vormen de komende twee jaar het bestuur van de Nijmeegse afdeling.

Lees verder
23 april 2024

SP wil fietspaden opknappen, te beginnen in Dukenburg

Foto: Michael Cisneros / Creative Commons

De SP wil dat er in  Nijmegen meer prioriteit wordt gegeven aan het opknappen van fietspaden. Vooral in Dukenburg moet er nog veel aangepakt worden. “De gemeente geeft vooral aandacht aan de binnenstad en de bruggen over de Waal, maar aan de overzijde van het Maas-Waalkanaal liggen ook nog veel slecht onderhouden fietspaden”, aldus gemeenteraadslid Biljana Marković.

Lees verder
23 april 2024

SP: Nieuwe spelregels betaald parkeren ondemocratisch

Foto: SP / SP

De nieuwe spelregels voor het invoeren van betaald parkeren zijn volgens de SP niet democratisch. In de plannen van het college van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 kan er al betaald parkeren worden ingevoerd als 10 % van de buurt het wil. “Dan legt een kleine minderheid de wil op aan de rest van de buurt, wat leidt tot verdeeldheid”, reageert gemeenteraadslid Biljana Marković. De SP wil dat betaald parkeren wordt ingevoerd op basis van een meerderheidsstemming, zoals momenteel het geval is.

Lees verder
5 april 2024

SP organiseert thema-avond over ‘de gelaagde oorlog’

De Nijmeegse afdeling van de SP organiseert donderdagavond 18 april een thema-avond over oorlogen en internationale politiek, getiteld ‘de gelaagde oorlog’. Guido van Leemput, voormalig beleidsmedewerker buitenlandse zaken en defensie van de SP-Tweede Kamerfractie en mede-initiatiefnemer van Stop de Oorlog Amsterdam, gaat hierover in gesprek met Nijmeegse SP-leden en andere geïnteresseerden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier