h

Wonen

30 juni 2007

Juli 2007; wijkonderzoek Willemskwartier

Van 2 tot en met 12 juli gaat de SP een wijkonderzoek afnemen in het Willemskwartier. Tijdens deze twee weken gaan de SP bij een groot aantal huizen in het Willemskwartier aanbellen. We vragen bewoners naar een aantal zaken. Wat speelt er? Wat gaat goed en wat kan beter? En heeft u hier ideeën voor?

Lees verder
22 maart 2007

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

In Brakkenstein is ophef ontstaan over de nieuwe plannen voor de wijk. In 2005 werd besloten om op de Driehuizen een nieuwe atletiekbaan te vestigen. Op de huidige locatie aan de Heemraadstraat ontstond dan ruimte voor voetbalclub Kolping Dynamo om een trainingsveld en wedstrijdveld aan te leggen. Op de velden van Kolping Dynamo zouden vervolgens woningen worden gebouwd. Omdat er veel onvrede bleef bestaan bij de bewoners werd in het collegeakkoord afgesproken dat de atletiekbaan op haar huidige locatie kan uitbreiden.

Lees verder
26 februari 2007

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

De plannen van D66 om een miljoen gemeenschapsgeld in te zetten voor de herbouw van de Donjon zijn de Gelderse SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP roept burgemeester De Graaf op om in tegenstelling tot D66 de uitslag van het vorig jaar gehouden referendum wel serieus te
nemen.

Lees verder
11 februari 2007

SP stemt in met Koers West

De SP heeft ingestemd met de plannen voor Koers West. Na weken van debat en 3 jaar van plannen maken bleek uiteindelijk de gehele gemeenteraad akkoord te zijn met de ontwikkelingen in Nijmegen West bij de Waal.

Lees verder
9 januari 2007

'ROOD tegen woningnood' helpt ook tegen slechte huurbazen

In de afgelopen weken hebben de jongeren van ROOD Nijmegen huurders gevraagd naar hun ervaring met hun huurbaas. De meeste huurders bleken erg positief over hun huisbaas. Met name de SSHN werd telkens weer genoemd als goede verhuurder. Toch was er ook ook kritiek op sommige huisjesmelkers.

Lees verder
13 november 2006

SP Nijmegen wil dat gemeente betaalbare woningen eist

Voordat de gemeente Nijmegen instemt met de wijziging van bestemmingsplannen moeten er eerst met projectontwikkelaars afspraken komen die garanderen dat er voldoende betaalbare (huur)woningen worden gebouwd. Dit voorstel doet de SP bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Lees verder
9 november 2006

Stadsbegroting: Aandacht voor sociale woningbouw

Bij de behandeling van de stadsbegroting heeft de SP aandacht gevraagd voor de sociale woningbouw. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er netto 3000 betaalbare huurwoningen bij komen en 1000 sociale koopwoningen. Iedereen is het erover eens dat dit een enorme klus zal worden, temeer omdat de gemeente in belangrijke mate afhankelijk is van woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Lees verder
22 augustus 2006

SP Gelderland: Beheer Fort Pannerden moet bij krakers blijven

De statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur opgeroepen om op te komen voor de krakers in het Fort Pannerden. Zij wonen sinds het jaar 2000 in dit fort dat een grote cultuurhistorische waarde heeft.

Lees verder
20 juli 2006

SP: Makelaars moeten vrijkomende huurwoningen centraal melden

Bij de SP komen signalen binnen dat sommige vrijkomende huurwoningen onder de huursubsidiegrens niet via het centraal inschrijfsysteem worden verhuurd, maar direct door de makelaar. De SP wil dat de huisvestingsverordening op dit punt wordt aangescherpt.

Lees verder
13 juli 2006

SP: Gemeente moet jongeren actief inlichten over woningtoewijzingssystemen

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W om nieuwe studenten te helpen bij het vinden van woonruimte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier