h

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

26 februari 2007

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

De plannen van D66 om een miljoen gemeenschapsgeld in te zetten voor de herbouw van de Donjon zijn de Gelderse SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP roept burgemeester De Graaf op om in tegenstelling tot D66 de uitslag van het vorig jaar gehouden referendum wel serieus te
nemen.

Vorig jaar is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een referendum gehouden over de herbouw van de Donjon in Nijmegen. De vraag was gekoppeld aan van te voren door de raad gestelde randvoorwaarden. Zo zou er geen geld van de gemeente gebruikt moeten worden bij de herbouw, moest het in een zo authentiek mogelijke stijl en met authentieke materialen en zou het gebouw publiek toegankelijk moeten zijn.

Onder die voorwaarden stemde een meerderheid van de Nijmegenaren in met de herbouw. Dat D66 nu wil dat er toch gemeenschapsgeld in de herbouw gestopt wordt en niet minder dan 1 miljoen euro vindt de SP niet erg netjes.
Letterlijk zou het misschien wel kunnen omdat ze het niet bij de gemeente maar bij de provincie weg willen halen. Maar of het nou van de gemeente komt of van de provincie, het blijft gemeenschapsgeld van dichtbij huis dat ook voor heel andere dingen gebruikt zou kunnen worden zoals het aanpakken van problemen in de jeugdzorg, beter openbaar vervoer en investeringen in de leefbaarheid van de wijken.

Bovendien was de uitkomst van het referendum misschien anders geweest als de gemeente de vraag gesteld had of er 1 miljoen gemeenschapsgeld in de herbouw gestopt zou moeten worden. De SP doet een oproep aan burgemeester Thom de Graaf om de uitkomst van het referendum te respecteren. De burgervader heeft eerder al gezegd zich te zullen gaan inzetten voor de herbouw. Kandidaat statenlid uit Nijmegen, Eric van Kaathoven (nr.2): 'Wat de SP betreft mag de Donjon er komen, dat is immers de uitspraak van de Nijmeegse bevolking. Maar in de bouw zelf, in de stenen, wordt wat ons betreft geen cent gemeenschapsgeld gestoken, ook dat is een uitspraak van diezelfde bevolking.'

U bent hier