h

Bezorgdheid over verplicht alarmeringssysteem Talis

22 juli 2007

Bezorgdheid over verplicht alarmeringssysteem Talis

Bij de SP fractie hebben zich bezorgde bewoners uit de Jadestraat gemeld over een verplicht personenalarmeringssysteem. De kosten van het systeem bedragen ongeveer €22,- per maand. Alle bewoners zijn 55 plus en hebben vaak nog een goede gezondheid. Daarom hebben ze geen medische indicatie voor een personenalarmeringssysteem. Voor veel bewoners is het systeem overbodig. De SP heeft per brief aan Talis haar zorgen geuit over dit systeem en de handelswijze van Talis.

Marloes PiepersSP-raadslid Marloes Piepers: “Bewoners die sinds 1 oktober 2004 een woning in het wooncomplex van Talis aan de Jadestraat huren, zijn verplicht tot het afnemen van alarmeringssyteem. Deze dienst wordt geleverd door Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG). Volgens de bewoners had men tot 1 oktober 2004 de keuze of ze wel of geen gebruik wilden maken van het alarmsysteem. Hierna werd iedere nieuwe huurder verplicht dit systeem van ZZG af te nemen. De verplichting is opgenomen in het huurcontract. Dit is vreemd, want hiermee worden bewoners die in goede gezondheid zijn en dit systeem niet nodig hebben wel verplicht er voor te betalen. Dit zou hetzelfde zijn als mensen verplicht worden de digitale mediabox van UPC aan te sluiten of anders van radio en tv worden afgesloten.”

De SP is van mening dat het de huurders onterecht verplicht worden tot het afnemen van een dienst. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van oneerlijke concurrentie. SP-raadslid Marloes Piepers: "Bewoners kunnen wel kiezen voor een alarmeringssysteem van een andere aanbieder, maar blijven verplicht te betalen voor het systeem van ZZG. Mensen die om medische en sociale redenen recht hebben op een personenalarmeringssysteem, kunnen bij hun zorgverzekeraar de kosten hiervoor declareren. Voor het systeem is dus een indicatie nodig, en ons inziens mag het mensen niet op worden gedrongen. Doordat bewoners wel worden verplicht het systeem af te nemen, maar geen medische indicatie hebben, kunnen de kosten er van niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Hierdoor zijn deze mensen de dupe van hun goede gezondheid. Daarom wil de SP van Talis de details weten."

Lees hieronder de brief aan Talis.


Aan:
Talis Woondiensten
Wezenlaan 71
6531 MK Nijmegen

Nijmegen, 20 juli 2007

Betreft: verplicht afnemen personenalarmeringssysteem in wooncomplex aan de Jadestraat

Geachte heer, mevrouw,

Uw woningbouwvereniging Talis staat bij ons bekend als een sociale woningbouwvereniging, die ernaar streeft om voor zoveel mogelijk Nijmegenaren een goede en betaalbare huurwoning te realiseren. Wij werden dan ook verrast met een klacht die bij de SP binnen is gekomen over de woningen die u verhuurd in het wooncomplex voor senioren aan de Jadestraat in Nijmegen.

De SP fractie heeft contact gehad met een aantal bewoners van dit complex. In dit wooncomplex is sinds 1 oktober 2004 een verplicht personenalarmeringssysteem aanwezig, deze dienst wordt geleverd door Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG). Volgens de bewoners mochten de huurders voor 1 oktober 2004 vrijwillig de keuze maken of ze wel of geen gebruik willen maken van het alarmsysteem, en is het na deze datum voor iedere nieuwe huurder verplicht dit systeem van ZZG af te nemen. De verplichting hier toe is opgenomen in het huurcontract. Toekomstige huurders die weigeren deze verplichte bijdrage te betalen voor een dienst die ze niet willen, hebben alleen de keuze om het huurcontract niet te tekenen. De kosten van het systeem bedragen ongeveer €22,- per maand. Voor sommige bewoners is dit een grote hap uit het maandelijkse inkomen. Een groot gedeelte van de bewoners maakt daarnaast geen gebruik van het systeem, ze hebben het simpelweg niet nodig maar betalen er wel voor. Alle bewoners zijn 55 plus, en gelukkig zijn de meesten onder hen gezond en hebben ze geen medische indicatie voor een personenalarmeringssysteem. Volgens de bewoners mogen de mensen die gebruik willen maken van een dergelijk systeem deze dienst ook door een andere aanbieder laten leveren, maar moet desondanks de verplichte maandelijkse bijdrage voor het systeem van ZZG worden betaald.

De SP is van mening dat de huurders onterecht verplicht worden tot het afnemen van een dienst, en dat er daarnaast sprake lijkt te zijn van oneerlijke concurrentie. Stelt u zich eens voor dat u verplicht zou zijn om de digitale mediabox van UPC aan te sluiten, en wanneer u dat niet zou doen de televisie en radio wordt afgesloten. Je hebt dan geen keuze, en je wordt gedwongen het product af te nemen.

Naar aanleiding van dit bericht heeft de SP een aantal vragen aan u hierover. We maken ons namelijk zorgen over dit bericht, en we hopen van u te mogen horen wat de redenen zijn.

  • Wat betreft het wooncomplex aan de Jadestraat zijn we benieuwd hoeveel woningen er zijn in dit complex, hoeveel huurders momenteel een maandelijkse bijdrage voor het alarmsysteem betalen en hoeveel huurders daadwerkelijk gebruik maken van het alarmsysteem.
    Is het juist dat bewoners die vanaf 1 oktober 2004 een woning huren in het wooncomplex aan de Jadestraat verplicht zijn tot het afnemen van een personenalarmeringssysteem?
  • Zo ja, hoe groot is het bedrag door aan de huurders in rekening wordt gebracht voor dit systeem?
  • En is het mogelijk voor de huidige huurders, die geen gebruik willen maken van het systeem, om de huur van dit systeem op te zeggen en in mindering te laten brengen op de huur van de woning?
  • Graag zouden we willen weten wat aan de orde is voor toekomstige huurders. Is het mogelijk voor toekomstige huurders, die geen gebruik willen maken van het systeem, om het huurcontract te tekenen zonder daarbij te tekenen voor een verplichte huur van het personenalarmeringsysteem?
  • Volgens de bewoners wordt deze dienst geleverd door Zorggroep Zuid Gelderland. Bestaat de mogelijkheid voor huurders om een andere aanbieder van het systeem in te schakelen, en zo ja, vervalt dan de maandelijkse verplichte bijdrage voor het systeem van ZZG?
  • Op de website van Entree valt te lezen dat er meerdere woningen zijn van Talis waarbij huurders verplicht zijn tot het betalen voor deze dienst. Bij hoeveel woningen en wooncomplexen wordt deze constructie toegepast en hoe verhoudt dat aantal zich tot het totale aantal seniorenwoningen van Talis?
  • Mensen die om medische en sociale redenen recht hebben op een personenalarmeringssysteem, kunnen bij hun zorgverzekeraar de kosten hiervoor declareren met soms een maandelijkse, lage eigen bijdrage. Voor het systeem is dus een indicatie nodig, en ons inziens mag het mensen niet op worden gedrongen. Hoe denkt u daarover?

De SP hoopt dat u ons antwoord wilt geven op onze vragen. In afwachting van uw antwoorden verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie,
Marloes Piepers

U bent hier