h

SP wil meer weten over brandveiligheid Teersdijk

3 juli 2007

SP wil meer weten over brandveiligheid Teersdijk

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de brandveiligheid en de herinrichting van woonwagenkamp Teersdijk. Uit gesprekken met bewoners die de SP heeft gevoerd, blijkt dat zij zich ernstig zorgen maken over achterstallig onderhoud van gas- en elektriciteitsleidingen.

Jos van RensSP-raadslid Jos van Rens: “De bewoners van het woonwagencentrum maken zich ernstige zorgen over het achterstallige onderhoud door de gemeente van gas- en elektriciteitsleidingen. Ze vragen of er op korte termijn iets aan deze onveiligheid wordt gedaan. Daarom heb ik vorige maand de Burgemeester al een bericht gestuurd over de zorgen van de bewoners. Echter wenste hij hier niet op in te gaan en stelde voor om de vragen op formele wijze in te dienen. Blijkbaar vindt de Burgemeester de urgentie van het brandgevaar niet van dien aard dat een snel ingrijpen gerechtvaardigd is.”

Ook wil de SP meer weten over de herinrichting van het terrein. Jos van Rens: “Een deel van de woonwagens zou op een voormalige illegale stortplaats van de gemeente Nijmegen waar nu een bosje is ontstaan moeten komen staan. Onduidelijk is hoe de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van het woonwagencentrum momenteel is. Ook wil ik weten in hoeverre de bewoners betrokken worden bij de plannen voor de herinrichting.”

De vragen die de SP aan het college heeft gesteld

U bent hier