h

Wonen

3 april 2008

SP wil gezondheidsonderzoek naar balansventilatie

Afgelopen weekend kwam in het nieuws dat bewoners van de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst gezondheidsklachten hebben. Oorzaak zou de zogenaamde balansventilatie zijn. De Nijmeegse SP-fractie is bezorgd over deze berichten en wil weten of voor woningen in Nijmegen het zelfde geldt en vraagt om een gezondheidsonderzoek.

Lees verder
22 maart 2008

Geen akkoord met woningcorporaties over gemengde wijken; SP: desnoods woningtoewijzing weer in eigen hand nemen

De Nijmeegse woningbouwcorporaties doen te weinig om de tweedeling in de stad tegen te gaan. Vorig jaar zijn principeafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. Bij de uitwerking van deze afspraken blijkt dat de corporaties amper ambitie tonen om gemengde wijken tot stand te brengen. Reden voor de Nijmeegse SP-fractie om de concrete uitwerking van het ‘lokaal maatwerk’ af te wijzen: “Liever geen akkoord, dan een slecht akkoord”.

Lees verder
3 maart 2008

Pas op de plaats voor begeleid wonen Sloetstraat

Na weken van discussie besloot de gemeenteraad op 27 februari dat het RIBW voorlopig geen mensen met een verslavingsverleden in de Sloetstraat/ Nijhoffstraat mag huisvesten. De SP heeft niets tegen begeleid wonen in woonwijken. Overlast moet voorkomen worden en is niet te tolereren. Goede afspraken tussen RIBW, gemeente en buurt zijn dus van groot belang.

Lees verder
14 december 2007

Wie wordt de huisjesmelker van het jaar?

-Intimidatie
-Afspraken niet nakomen
-Te weinig onderhoud plegen
-Helemaal geen onderhoud plegen
-Veel te hoge servicekosten
-Criminele activiteiten
-Astronomische huurprijzen
-Lekkage
-Regelmatige stroomuitval
-Regels verzinnen en beweren dat het in de wet staat.

Lees verder
16 september 2007

SP: Tijd voor Deltaplan betaalbaar wonen

Een van de belangrijkste sociale doelen in het coalitieakkoord van PvdA, SP en Groenlinks is: 3000 betaalbare huurwoningen erbij in 2012. Uit de voortgangsrapportage Woningbouw is af te leiden dat er tot eind 2012 zo’n 1500 betaalbare huurwoningen bij komen. Dat is slechts de helft van de doelstelling. Uit diezelfde rapportage blijkt verder dat tot 2011 in totaal ruim 8000 woningen gebouwd worden. Daarmee zit Nijmegen goed op schema.

Lees verder
11 september 2007

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

Afgelopen maand heeft de SP gesproken met verontruste bewoners van Grootstal. Zij maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen Edisonstraat van het schippersinternaat dat nu nog op Jonkerbosch zit. In het voorjaar werd echter een nieuw bestemmingsplan voor de wijk gepresenteerd waarin het plantsoen onbebouwd zou blijven. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Lees verder
15 augustus 2007

SP wil gesprek met Talis over alarmsysteem

Bewoners van het wooncomplex aan de Jadestraat hebben bij Talis geprotesteerd tegen het verplichte alarmsysteem in hun woningen. De SP steunt de bewoners in hun protest en noemt het belachelijk dat ouderen onnodig op kosten worden gejaagd. SP-raadslid Marloes Piepers heeft Talis om een gesprek gevraagd naar aanleiding van hun reactie.

Lees verder
23 juli 2007

SP feliciteert bewoners Heseveld met beschermd stadsbeeld

De SP feliciteert de bewoners van Heseveld met het feit dat de Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Heseveld als beschermd stadsbeeld zijn aangewezen. Hiermee is een eerste belangrijke stap tegen de sloop van deze woningen gezet. In maart zijn ruim 600 handtekeningen tegen de sloopplannen van Portaal opgehaald en voor een beschermd stadsbeeld. Daarom heeft de SP een pamflet in de wijk verspreid om de bewoners met hun succesvolle actie te feliciteren.

Lees verder
22 juli 2007

Bezorgdheid over verplicht alarmeringssysteem Talis

Bij de SP fractie hebben zich bezorgde bewoners uit de Jadestraat gemeld over een verplicht personenalarmeringssysteem. De kosten van het systeem bedragen ongeveer €22,- per maand. Alle bewoners zijn 55 plus en hebben vaak nog een goede gezondheid. Daarom hebben ze geen medische indicatie voor een personenalarmeringssysteem. Voor veel bewoners is het systeem overbodig. De SP heeft per brief aan Talis haar zorgen geuit over dit systeem en de handelswijze van Talis.

Lees verder
3 juli 2007

SP wil meer weten over brandveiligheid Teersdijk

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de brandveiligheid en de herinrichting van woonwagenkamp Teersdijk. Uit gesprekken met bewoners die de SP heeft gevoerd, blijkt dat zij zich ernstig zorgen maken over achterstallig onderhoud van gas- en elektriciteitsleidingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier