h

Steun voor SP-voorstellen Waalfront

15 april 2008

Steun voor SP-voorstellen Waalfront

Met de instemming van de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Waalfront kan de gemeente beginnen met de bouw van 2600 woningen in het gebied tussen het Waterkwartier en de Waal. Hier zijn nu nog veel bedrijven gevestigd, maar het is de bedoeling dat zij plaats maken voor woningbouw.

Jos van RensBij de vaststelling van het bestemmingsplan haalde de SP twee belangrijke punten binnen. De huurwoningen aan de Lijnbaanstraat en Marsstraat van nog geen 20 jaar oud zullen pas op een zo laat mogelijk moment worden gesloopt. SP-raadslid Jos van Rens: “Het is zonde om goede betaalbare huurwoningen te slopen, terwijl ze nog prima bewoonbaar zijn. Daarom ben ik blij dat deze huizen zo lang mogelijk zullen blijven staan. Dit voorkomt bovendien dat we onnodig kapitaal gaan vernietigen.”

Verder werd er een succes geboekt voor de bewoners van het Waalhaevecomplex. Bewoners hadden eerder een toezegging van de gemeente ontvangen dat op het Gelderlanderterrein (waar het complex op uit kijkt) niet hoger dan 8 etages gebouwd zou worden. In het bestemmingsplan was echter een mogelijkheid opgenomen om een veel hoger gebouw neer te zetten. Dit stuitte de bewoners tegen de borst. Jos van Rens: “Je kunt het niet maken als gemeente om eerst het een te zeggen en vervolgens iets anders te doen. De gemeenteraad heeft ons voorstel gesteund, waardoor bewoners geen hoge torenflat krijgen die hun het uitzicht op de st. Stevenstoren ontneemt.”

De SP staat achter de ontwikkelingen in het Waalfront. Met de komst van 2600 woningen, waarvan 40 procent uit betaalbare huur en koopwoningen bestaat, wordt de woningnood aangepakt. Daarnaast verdwijnen overlastgevende industrie en bedrijven. Zij krijgen de kans om aan de rand van de stad een nieuw bedrijf neer te zetten. Het gaat wel om een lange termijnontwikkeling, want het plan is over 15 tot 20 jaar pas afgerond.

U bent hier