h

Wonen

30 oktober 2011

Sociaal alternatief voor verlies 100 miljoen Waalsprong: zelf betaalbare huurwoningen bouwen voor Nijmeegse starters

In de Waalsprong dreigt de gemeente voor vele tientallen miljoenen het schip in te gaan. Om quitte te draaien moet in Nijmegen-Noord elk jaar gemiddeld voor 25 miljoen euro grond worden verkocht. Nu de woningmarkt op zijn gat ligt en de verkoop van bouwgrond stagneert, loopt de gemeente het risico minstens 100 miljoen te moeten bijpassen om de planexploitatie sluitend te krijgen. In het verleden ging iedereen er vanuit dat gemeente en private projectontwikkelaars winst en verlies van de planexploitatie in de GEM Waalsprong eerlijk delen. Nu het slecht gaat, blijkt dat de private partijen geen enkel risico lopen. Als projectontwikkelaars niet bijpassen en de GEM Waalsprong failliet gaat, draait de gemeente (lees de Nijmeegse belastingbetaler) volledig op voor het aflossen van de openstaande lening van 300 miljoen euro.

Lees verder
16 maart 2011

Van Erp ergste huisjesmelker

ROOD, de jongerenafdeling van de SP, reikt deze week de trofee voor de slechtste huisbaas van Nijmegen uit aan Coen van Erp. De SP-jongeren vroegen studenten naar hun ervaringen met verhuurders en kozen uit de inzendingen de ergste huisjesmelker van 2010. De jaarlijkse verkiezing leverde veel klachten op over achterstallig onderhoud, extreme huurprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Tien mensen waren zo ontevreden dat zij hun huisbaas nomineerden. De wantoestanden bij kamerverhuurders tonen eens te meer aan dat de huisvestingsproblematiek onder jongeren nog steeds niet is opgelost.

Lees verder
1 maart 2011

SP wil aanpak brandonveilige flatwoningen

De SP-fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders ervoor zorgt dat alle flatwoningen in Nijmegen brandveilig worden gemaakt. Het is de partij gebleken dat veel woningen nu niet aan de minimale wettelijke eisen van brandveiligheid voldoen. Onduidelijk is hoeveel woningen onveilig zijn. De gemeente heeft de taak om handhavend op te treden tegen verhuurders die de wettelijke normen voor brandveiligheid overtreden. In de praktijk komt daar echter nauwelijks iets van terecht.

Lees verder
17 augustus 2010

Wakker worden met de SP

Elk jaar komen eind augustus duizenden nieuwe studenten die gaan studeren aan het HBO en de Universiteit naar Nijmegen om kennis te maken met hun nieuwe opleiding en de stad. Omdat veel eerstejaars nog geen kamer hebben kunnen vinden stellen ROOD en de SP Nijmegen elk jaar het SP partijkantoor beschikbaar om te overnachten.

Lees verder
2 maart 2010

Nijmeegse 'Huisjesmelker van het jaar' gekozen

ROOD, jong in de SP, reikt deze week de trofee voor de slechtste huisbaas van Nijmegen uit. Dhr. Aksoz met onder andere panden aan de Koninginnelaan heeft dit jaar de twijfelachtige eer. Samen met studentenvakbond AKKU vroegen de SP-jongeren studenten naar hun ervaringen met verhuurders. De jaarlijkse verkiezing leverde weer veel klachten op over achterstallig onderhoud, extreme huurprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Twintig mensen waren zo ontevreden dat zij hun huisbaas nomineerden.

Lees verder
22 februari 2010

SP: laat ouderen niet vereenzamen

Marloes PiepersDe SP zal tijdens de komende raadsvergadering pleiten voor een vervoersservice voor ouderen van en naar hun dagbesteding. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen in een isolement raken als gevolg van rijksbezuinigingen op de AWBZ. Door deze bezuiniging verliezen naar schatting 750 mensen in Nijmegen hun ondersteuning voor dagbesteding en een nog grotere groep levert uren in.

Lees verder
21 januari 2010

Huisjesmelkerverkiezing in volle gang

ROOD, jong in de SP, is op zoek naar de slechtste huisbaas van Nijmegen. Samen met studentenvakbond AKKU brengt ROOD klachten van ontevreden huurders in kaart. Dat blijkt geen overbodige luxe. Meldingen van hoge huren, slecht onderhoud, schimmige servicekosten en vreemde huisregels stromen weer binnen. De 'Huisjesmelker van het jaar' wordt begin februari verkozen.

Lees verder
15 december 2009

SP presenteert alternatief plan voor reinigingsrecht ondernemers

Bij de behandeling van de gemeentelijke belastingen voor 2010 presenteert de SP een alternatief voor het huidige reinigingsrecht. In het plan wordt het reinigingsrecht gehalveerd. Hier zullen met name kleine ondernemers van profiteren. Om dit te betalen is een zeer beperkte stijging van de OZB voor Niet-Woningen nodig.

Lees verder
26 november 2009

PvdA blaast linkse coalitie op - Leugens en feiten over gemeentelijke belastingen

Drie maanden voor de verkiezingen heeft de PvdA in Nijmegen de linkse coalitie van PvdA, SP en GroenLinks opgeblazen. Met steun van de oppositie deed de PvdA-fractie een onverantwoorde greep uit de kas. Terwijl de lasten al fors dalen trekt de PvdA nog eens 1,6 miljoen euro uit voor lagere belastingen. Het college van burgemeester en wethouders, inclusief beide PvdA-wethouders, vond de gevolgen van dit voorstel onaanvaardbaar. Hoe zit het eigenlijk met de gemeentelijke belastingen in Nijmegen? Zijn die wel zo hoog als de PvdA stelt? Hoeveel leugens heeft de PvdA eigenlijk nodig om een linkse coalitie op te blazen? Telt u even mee.

Lees verder
11 november 2009

Bewoners centraal bij ontwikkeling woonzorgcentra

Bij de toekomstige ontwikkeling van woonzorgcentra wil de SP dat de bewoners centraal komen te staan. Na oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum “de Zonnebaars” bleek dit een aantal gebreken te hebben: te hoge drempels, te smalle galerij en een te kleine draaicirkel bij de voordeur. Nu moet op kosten van de Wmo diverse aanpassingen worden gemaakt. De SP wil die verspilling van gemeenschapsgeld in de toekomst voorkomen en vraagt het college om opheldering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier