h

Opheldering over maisonnettes Malvert

26 november 2011

Opheldering over maisonnettes Malvert

De SP wil opheldering over de plannen van woningcorporatie Standvast om huurders uit hun woning te zetten vanwege een herstructurering. De huurders van maisonnettes in Malvert kregen deze week van de corporatie te horen dat de huur per december 2012 wordt opgezegd, terwijl Standvast nog geen nieuwe plannen voor het complex blijkt te hebben. De SP vindt het onaanvaardbaar dat sociale huurwoningen verdwijnen voordat er definitieve plannen zijn voor herontwikkeling.

Samen met de fracties van de PvdA en GroenLinks vraagt de SP het college van B&W om duidelijkheid. De partijen willen weten of de gemeente op de hoogte is van de plannen van Standvast. Verder zijn de fracties benieuwd of de corporatie vastgestelde plannen of een sloopvergunning heeft voor de locatie.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: "Als Standvast voorlopig geen nieuwbouwplannen heeft dan worden deze woningen dus gesloopt of komen ze leeg te staan terwijl er nog niets voor in de plaats komt. Gezien de huidige vraag en het huidige aanbod naar betaalbare sociale huurwoningen is het zeer onwenselijk om 262 woningen aan deze voorraad te onttrekken als niet duidelijk is wat daar voor terugkomt."

De SP, PvdA en GroenLinks willen weten of het college deze mening deelt en of het Standvast hier op korte termijn over aanspreekt. Ook vragen de partijen zich af hoe het mogelijk is dat Standvast een sloopvergunning kan krijgen zonder dat het duidelijk is wat men op de betreffende locatie terug wil bouwen. De SP wil dat de gemeente actie onderneemt en koste wat kost voorkomt dat de woningen verdwijnen zo lang er geen definitieve plannen zijn voor herontwikkeling.

U bent hier