h

Wonen

14 juli 2016

Bescherm Hengstdal nu het nog kan!

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad schaarde zich 13 juli achter een oproep van de SP om de Nijmeegse wijk Hengstdal te beschermen tegen sloop. De gemeenteraad heeft op initiatief van de SP het college van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om met woningcorporatie Standvast in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot renovatie en af te zien van sloop. Veel bewoners zijn tegen de sloop van de karakteristieke woningen gebouwd in de jaren vijftig. Hier zouden nieuwbouw woningen voor in de plaats komen en daarmee wordt het karakter van de wijk verwoest, zo stellen vele buurtbewoners. Nu moet het stadsbestuur om de tafel met Standvast om een alternatief te zoeken.

Lees verder
21 april 2016

Snel extra goedkope huurwoningen

Foto: SP

De SP is erg blij met de plannen van de gemeente om tijdelijke goedkope huurwoningen te plaatsen. Hiermee komen de komende paar jaar voor 500 mensen goedkope woningen beschikbaar. SP-wethouder Bert Velthuis heeft een aantal locaties aangewezen waar tijdelijke woningen komen. Door gebruik te maken van een crisiswet kunnen hier extra snel goedkope huurwoningen komen. Daar heeft Nijmegen al lang grote behoefte aan en daarom juicht de SP deze actie toe.

Lees verder
13 april 2016

Groene en Sociale Uitbreiding

Woensdag 13 april spreekt de gemeenteraad over de plannen voor de nieuwe wijken Hof van Holland, Woenderskamp en de Broodkorf. Deze wijken komen aan de overkant van de Waal en ten westen van de Prins Mauritssingel. De SP is zeer te spreken over deze plannen van het college.

Lees verder
25 februari 2016

Goedkope huurwoningen voor een groeiend Nijmegen

Foto: SP

Naar verwachting zal Nijmegen in 2030 groeien naar 180.000 inwoners. Volgens de SP is het juist daarom belangrijk om voldoende woningen te bouwen. Omdat de huren de afgelopen jaren schrikbarend zijn gestegen pleit de SP er ook voor om bij de bouw van nieuwe woningen vooral aandacht te hebben voor de betaalbaarheid.

Lees verder
28 januari 2016

Nijmegen wil de huurexplosie stoppen

Foto: SP

Nijmegen zet zich in om om betaalbaar wonen in Nijmegen te stimuleren. Een gezamenlijk voorstel van de SP en de andere coalitiepartijen hiertoe is op 27 januari aangenomen door de gemeenteraad. Bart van Berkel, gemeenteraadslid namens de SP: “Tot en met 2018 moeten de huren van inkomens tot 43.000 euro niet meer stijgen dan de inflatie. Boven de 43.000 accepteren we stijgingen alleen als van de opbrengsten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Daarnaast wordt er bij nieuwe afspraken met woningcorporaties ook op ingezet dat de huur verlaagd wordt wanneer het inkomen van de huurder gedaald is. Als inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk zijn, moet het omgekeerde immers ook kunnen. Verder moeten huurders meer zeggenschap krijgen over het beleid van de woningcorporaties. Zij huren hun huis en haard bij de corporaties, dan moeten ze ook mee kunnen beslissen over wat ermee gebeurt.”

Lees verder
23 januari 2016

Lindenholt is huurexplosie beu

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

Veel bewoners van Voorstenkamp hebben genoeg van de almaar stijgende huurprijzen. Dat concludeert de SP na een bezoek aan de wijk, waarin bewoners om hun mening werd gevraagd. Bart van Berkel, namens de SP lid van de gemeenteraad: “Wij hebben veel mensen gesproken en schrijnende verhalen gehoord. Veel huurders staat het water aan de lippen en de komende jaren dreigen de huren nog verder te stijgen. De SP wil deze huurexplosie een halt toeroepen.”

Lees verder
22 januari 2016

SP lanceert meldpunt Huur te Duur

Foto: SP

De Nijmeegse SP heeft een meldpunt geopend om klachten te verzamelen over de forse huurstijgingen in de stad. Bart van Berkel, gemeenteraadslid namens de SP: “We willen samen met Nijmegenaren een vuist maken tegen deze huurexplosie. Binnenkort gaat de gemeente om de tafel met woningcorporaties om afspraken te maken over het huurbeleid de komende jaren. We krijgen nu al veel steunbetuigingen van mensen die de huurexplosie beu zijn. Zij geven een helder signaal aan de corporaties dat het zo niet langer kan.” Op www.huurteduur.nl kunnen huurders hun mening geven over de jaarlijkse huurverhoging.

Lees verder
30 november 2015

Bert Velthuis wint Stook-je-Rijkprijs

SP-wethouder Bert Velthuis heeft de Stookjerijk-Trofee van 2015 gewonnen. Nijmegen loopt voorop in het energiezuinig maken van huurwoningen. Op 25 november kreeg Velthuis de trofee van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie.

Lees verder
8 oktober 2015

Afschaffen afvalstoffenheffing blijft overeind

De afgelopen week was er veel te doen over het onderzoek van de TU Delft naar het afschaffen van de afvalstoffenheffing in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat de minima niet profiteren van deze maatregel. Voor sommige partijen is dat een reden om het afschaffen van de afvalstoffenheffing te heroverwegen. Voor de SP niet, omdat het doel was om mensen met een kleine koopwoning en alle huurders een voordeel te geven. Met name de middeninkomens die de inkomensafhankelijke huurverhogingen te verwerken krijgen.

Lees verder
1 september 2015

Bewoners Hengstdal willen duidelijkheid over toekomst woning

Dinsdagavond 1 september organiseerde de SP een avond voor bewoners van de Nijmeegse wijk Hengstdal. In juni heeft de SP een onderzoek gedaan in de wijk vanwege de zorgen van verschillende bewoners over de plannen van Standvast met de huizen in de Lijsterbesstraat en Ahornstraat. Tijdens de avond zijn de resultaten met de aanwezige bewoners besproken. Woningbouwvereniging Standvast heeft al jaren plannen om de woningen te renoveren of nieuwbouw te plegen, maar bij de bewoners is er nog geen duidelijkheid over wat er met de woningen gaat gebeuren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier