h

Afschaffen afvalstoffenheffing blijft overeind

8 oktober 2015

Afschaffen afvalstoffenheffing blijft overeind

De afgelopen week was er veel te doen over het onderzoek van de TU Delft naar het afschaffen van de afvalstoffenheffing in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat de minima niet profiteren van deze maatregel. Voor sommige partijen is dat een reden om het afschaffen van de afvalstoffenheffing te heroverwegen. Voor de SP niet, omdat het doel was om mensen met een kleine koopwoning en alle huurders een voordeel te geven. Met name de middeninkomens die de inkomensafhankelijke huurverhogingen te verwerken krijgen.

SP-gemeenteraadslid Bart van Berkel: “De minima kregen al kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en die betaalden ze dus sowieso al niet. Om dan de conclusie te trekken dat de minima hier niet door worden geholpen en de maatregel dan maar niet in te voeren is wel erg vreemd. Ik betreur het wel wij als SP niet scherper hebben ingezet op de onderzoeksvraag. Dan was dit onderzoek misschien wel een nuttig onderzoek geweest naar de financiële ruimte die corporaties hebben. Nu is het alleen het intrappen van een open deur: de minima help je niet met deze maatregel. Maar dat wisten we al. Maar de minima gaan er ook niet op achteruit. En wie eerder geen kwijtschelding had aangevraagd gaat er wel op vooruit. Daarmee zorgt deze maatregel ervoor dat 100% van de minima geen afvalstoffenheffing meer betaalt. Er is geen andere gemeente die dat voor elkaar krijgt. Verder gaan alle huurders erop vooruit, net als huiseigenaren met een woning ter waarde van maximaal 2 ton. Dat is 80 % van de Nijmeegse bevolking. Het onderzoek heeft dit bevestigd.”

Van Berkel: “De reden dat de SP in haar verkiezingsprogramma voorstelde om de afvalstoffenheffing af te schaffen en over te brengen naar de ozb had wel een duidelijk ander doel. Namelijk om huurders die geen kwijtschelding krijgen een beetje lastenverlichting te geven, net als mensen in een koopwoning onder de 2 ton. Verder hebben alle andere huurders een voordeel van 8 euro per maand. Dat is een kleinigheidje als je dit afzet tegen de gemiddelde huurverhoging van bijna 100 euro per maand in de afgelopen 4 jaar. En in die zin is ook direct duidelijk dat gemeentelijke lastenverschuiving over klein geld gaat. De extra lasten voor corporaties als gevolg van onze maatregel zijn een mug naast een olifant als je deze vergelijkt met de landelijke verhuurdersheffing. En dan te bedenken dat onze heffing direct terugvloeit naar de portemonnee van de huurder, dat geldt voor die landelijke heffing zeker niet! In Nijmegen alleen al moeten huurders jaarlijks 30 miljoen meer huur ophoesten. En het zijn met name huurders met een inkomen vlak boven de huurtoeslaggrens die het hardst in hun portemonnee getroffen worden.”
Van Berkel hoopt verder dat corporaties met een goed bod komen wat betreft de huurverhogingen en andere zaken. “Wij hopen op een bod dat Nijmegen socialer maakt en wonen betaalbaar houdt. Niet alleen voor de minima, maar ook voor mensen met een laag- en middeninkomen. Zo’n bod gaan de corporaties binnenkort maken en van daaruit zullen er tussen gemeente en corporatie afspraken worden gemaakt. Wat betreft de SP houden we bij deze afspraken vast aan het uitgangspunt dat huurders beter beschermd moeten worden omdat ze uitgekleed worden door rechtse kabinetten in Den Haag. Als we hier in Nijmegen kans zien om die pijn wat te verzachten, al is dat nog zo’n klein beetje, dan doen we dat. De overheveling van de afvalstoffenheffing is daar een onderdeel van en daar houdt de SP aan vast.”

Reactie toevoegen

U bent hier