h

Nog steeds geen duidelijkheid voor bewoners maisonnettes Malvert

30 oktober 2012

Nog steeds geen duidelijkheid voor bewoners maisonnettes Malvert

De SP-fractie maakt zich zorgen over de werkwijze van woningcorporatie Standvast richting de bewoners van maisonnettes in Malvert. Eind 2011 trok de SP samen met de PvdA en GroenLinks aan de bel toen Standvast huurders uit hun complex dreigde te zetten voor een herstructurering. De corporatie bleek echter nog geen concrete plannen te hebben, waarna een meerderheid van de gemeenteraad besloot dat van gedwongen verhuizing voorlopig geen sprake kon zijn. Bijna een jaar later vragen de partijen opnieuw om duidelijkheid voor de bewoners van het complex.

Na klachten van bewoners heeft de SP samen met de PvdA en GroenLinks wederom vragen gesteld aan de wethouder. De bewoners wijzen onder meer op de gebrekkige communicatie vanuit Standvast en eisen helderheid over de plannen die de corporatie met het complex heeft.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: "Een meerderheid van de raadsfracties heeft zich uitgesproken dat Standvast voor de maisonnettes in Malvert eerst een goed en helder plan moet hebben alvorens er sprake kan zijn van gedwongen verhuizing en sloop van woningen. Inmiddels is er een globaal plan bekend waarover vrijwel alle fracties haar goedkeuring hebben uitgesproken, maar er is nog steeds onduidelijkheid over het tijdspad van de verschillende onderdelen van het plan."

Voor de SP, PvdA en GroenLinks is een huuropzegging onbespreekbaar zo lang de volledige plannen niet op tafel komen. Ook betwijfelen de partijen of Standvast het hele plan financieel rond heeft en eisen ze tijdige en volledige informatie van de woningcorporatie richting de huurders van het complex.

/nieuws/2011/11/opheldering-over-maisonnettes-malvert

U bent hier