h

SP stemt in met Koers West

11 februari 2007

SP stemt in met Koers West

De SP heeft ingestemd met de plannen voor Koers West. Na weken van debat en 3 jaar van plannen maken bleek uiteindelijk de gehele gemeenteraad akkoord te zijn met de ontwikkelingen in Nijmegen West bij de Waal.

Jos van RensIn de plannen maakt bedrijventerrein in het deel van Nijmegen West aan de Waal plaats voor 2600 woningen en de ontwikkeling van andere voorzieningen. Jos van Rens, woordvoerder van de fractie over Koers West: “De ontwikkeling van dit gebied is in alle opzichten goed voor de stad. Er komen meer (huur)woningen bij, de stadsbrug wordt aangelegd en het industrieterrein Noord- en Oostkanaalhavens is al opgeknapt. Natuurlijk maken we ons zorgen over het verplaatsen van bedrijven en het mogelijk verdwijnen van laag geschoolde arbeid zoals bij Hilckman en Honig. We rekenen erop dat het college er hard aan trekt om deze werkgelegenheid voor de stad te behouden. Al met al komt er in 15 jaar een mooi woongebied aan de Waal bij.”

Over een aantal zaken maakt de SP zich zorgen. Van Rens: “De rol van het openbaar vervoer is in de plannen onderbelicht. Wat ons betreft wordt het spoorlijntje wat er ligt gebruikt voor openbaar vervoer. Dit gecombineerd met een transferium bij de Vasim of het Industrieplein, maakt het aantrekkelijk de auto te laten staan. Helaas was er geen steun voor bij andere partijen. Daarnaast hadden we ook graag gezien dat de ontsluiting op een andere manier wordt geregeld. Ook hier was geen meerderheid voor, evenals het inpassen van een aantal 20 jaar oude huurwoningen in het gebied. Deze moeten nu verdwijnen voor nieuwbouw.”

De plannen voor Koers West zien er veel belovend uit, waardoor dit een aantrekkelijk deel van de stad zal worden.

U bent hier