h

SP Gelderland: Beheer Fort Pannerden moet bij krakers blijven

22 augustus 2006

SP Gelderland: Beheer Fort Pannerden moet bij krakers blijven

De statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur opgeroepen om op te komen voor de krakers in het Fort Pannerden. Zij wonen sinds het jaar 2000 in dit fort dat een grote cultuurhistorische waarde heeft.

Het fort maakt sinds 2005 deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het pand was in het bezit van Staatsbosbeheer, die het jarenlang verwaarloosde. De krakers knapten het pand op en stelden het open voor het publiek. Maar ze kregen stank voor dank van de gemeente Lingewaard. Die wil de krakers eruit gooien en het beheer opnieuw aan Staatsbosbeheer toevertrouwen.

Door een wijziging van het bestemmingsplan mag er niet meer gewoond worden in Fort Pannerden. Daar hebben de krakers begrip voor. Daarom hebben zij voorgesteld om te vertrekken, maar wel het beheer van het fort te blijven uitoefenen. Dit om te voorkomen dat het pand opnieuw verloedert.

De SP vindt dit een goed plan, zeker omdat de vrees bestaat dat het fort na overdracht aan Staatsbosbeheer voorlopig op slot gaat.

In en rond alle forten die, zoals Fort Pannerden, tot de Hollandse Waterlinie behoren, wordt ieder jaar in september het evenement "September Fortenmaand" gehouden. De Gelderse SP wil graag dat het fort volgende maand, onder beheer van de krakers, wordt opengesteld voor het publiek. Ook om die reden vindt de partij dat in ieder geval het beheer van het fort in handen van de krakers moet blijven.

De SP vindt dat de krakers zich uiterst constructief opstellen, en dat de provincie hen moet steunen. Daarom heeft statenlid Toine van Bergen vandaag de volgende schriftelijke vragen verstuurd aan Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje.

Lees de vragen die gesteld zijn na op de Gelderse SP-site

U bent hier