h

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

22 maart 2007

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

In Brakkenstein is ophef ontstaan over de nieuwe plannen voor de wijk. In 2005 werd besloten om op de Driehuizen een nieuwe atletiekbaan te vestigen. Op de huidige locatie aan de Heemraadstraat ontstond dan ruimte voor voetbalclub Kolping Dynamo om een trainingsveld en wedstrijdveld aan te leggen. Op de velden van Kolping Dynamo zouden vervolgens woningen worden gebouwd. Omdat er veel onvrede bleef bestaan bij de bewoners werd in het collegeakkoord afgesproken dat de atletiekbaan op haar huidige locatie kan uitbreiden.

Door de atletiekbaan op de huidige locatie uit te breiden, blijft de Driehuizen groen en zal op het terrein van Kolping Dynamo geen woningbouw plaatsvinden, waardoor dit ook groen blijft. Het voorstel is nu om:

  • De atletiekbaan op de huidige locatie uit te breiden van 6 naar 8 banen. Deze uitbreiding komt vooral ten goede aan de amateusport. Er zijn zo’n 1500 sporters die gebruik van de baan maken. Hiervan woont 55 procent in de directe omgeving van de atletiekbaan. Daarnaast komt er een nieuwe accomodatie voor de sporters.
  • De school aan de Heemraadstraat naar de Heyendaalseweg te verplaatsen zodat er woningbouw plaats kan vinden op het schoolterrein.
  • Een knip in de Heemraadstraat aan te leggen zodat er geen doorgaand autoverkeer kan plaatsvinden. Fietsers kunnen er wel door.
  • Het terrein van Kolping Dynamo en de Driehuizen blijven groen. De gelande woningbouw zal nu in het Bosje van Vroom plaatsvinden. De kloostertuin wordt ook openbaar toegankelijk.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis: “Er wordt heel wat geschoven met voorzieningen in Brakkenstein. Dit maakt het geheel soms niet altijd even duidelijk, maar komt ook voort uit wensen van de wijk. Als SP kunnen we met deze plannen instemmen. Echter hebben we toch nog een paar wensen. Zo lijkt het alsof het parkeerprobleem niet wordt opgelost. Wij vragen ons af of 60 parkeerplaatsen wel voldoende zijn voor de atletiekbaan en voetbalclub Brakkenstein. Daarnaast wordt niet duidelijk of de belofte na wordt gekomen om het bos op de Driehuizen op te knappen. Woningbouw in het Bosje van Vroom is voor ons geen probleem, omdat de laanstructuur overeind blijft. Echter komt er geen enkele betaalbare woning in het plan voor. Wat ons betreft worden er ook hier voor een deel betaalbare woningen gebouwd. Op deze punten zullen we wethouder Depla om helderheid vragen en met eigen voorstellen komen.”

SP stemt in met sportvoorzieningen op de Driehuizen

U bent hier