h

Cultuur

28 augustus 2008

SP wil betere toekomst voor bibliotheek

De gemeenteraad heeft gisteravond gesproken over de nieuwe bibliotheekvisie. Hierin wordt het plan beschreven om te werken met één centrale bibliotheek, drie stadsdeelfilialen en een aantal wijkvoorzieningen. Deze laatste categorie heeft een beperkte collectie die met name gericht is op bepaalde doelgroepen. Kinderen tot 14 jaar staan in de nieuwe wijkfilialen altijd centraal, daarnaast richten sommige filialen zich nog op jongeren, ouderen of allochtonen.

Lees verder
28 juli 2008

SP: Leg reclame in beschermd stadsbeeld aan banden

In de zogenaamde 19de eeuwse stadsschil zijn erg veel reclame-uitingen te vinden. Het aantal uitingen is de laatste jaren sterk toegenomen, evenals de manier waarop reclame wordt gemaakt. De SP vraagt zich af in hoeverre dit allemaal geoorloofd is aangezien het om een beschermd stadsbeeld gaat.

Lees verder
25 januari 2008

Bezuiniging op openingstijden bibliotheekfilialen teruggedraaid

Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de openingstijden van de bibliotheek. Omdat de bibliotheek inmiddels jaarlijks 430.000 euro te kort kwam, waren per 1 januari voor de meeste wijkfilialen de openingstijden met 30% teruggebracht. Voor de SP was die bezuiniging onacceptabel, en heeft zich daar dan ook voortdurend tegen verzet.

Lees verder
21 januari 2008

Geen uur korten op openingstijden wijkfilialen bibliotheek

Op basis van een cijfermatige vergelijking van de bibliotheken in Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Almere komt de Nijmeegse bibliotheek tot de conclusie dat investeren in wijkfilialen geen prioriteit heeft. De bibliotheekvernieuwing waar de Nijmeegse bibliotheek al jaren in investeert zou een beter resultaat opleveren, maar waarom zien we dat dan nog niet terug in diezelfde cijfers?

Lees verder
22 december 2007

Open brief aan bibliotheekdirecteur

Ondanks de wens van de gemeenteraad rustig te praten over het bibliotheekbeleid, lijkt de bibliotheekdirecteur zijn zijn eigen koers te willen doorzetten. De gemeenteraad stelt de komende maanden 50.000 euro extra beschikbaar, maar ondanks dat lijkt de bibliotheekdirecteur niet af te willen wijken van zijn plan om de openingstijden van de wijkfilialen met een derde te verkorten en 6 mensen te ontslaan. De SP is hier hoogst verbaasd over en vindt dit ronduit onacceptabel.

Lees verder
10 oktober 2007

Terug naar de jaren '70

Op zaterdag 27 oktober organiseert de SP Nijmegen een excursie naar de tentoonstelling " Seventies in Nijmegen: Tien kreatieve aksiejaren", die momenteel te zien is in het Valkhofmuseum

Lees verder
10 september 2007

SP: Entree donjon maximaal 3 euro

De SP wil dat de entree voor de donjon maximaal 3 euro gaat kosten. Alleen op die manier wordt voldaan aan de randvoorwaarde dat de toren voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Lees verder
5 juli 2007

Basisscholen met kunstbus naar het museum

Na de zomervakantie gaat in Nijmegen een speciale kunstbus rijden. Deze bus brengt kinderen van open wijkscholen naar musea. De bedoeling is om dit later voor alle basisscholen in te laten gaan.

Lees verder
26 februari 2007

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

De plannen van D66 om een miljoen gemeenschapsgeld in te zetten voor de herbouw van de Donjon zijn de Gelderse SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP roept burgemeester De Graaf op om in tegenstelling tot D66 de uitslag van het vorig jaar gehouden referendum wel serieus te
nemen.

Lees verder
24 februari 2007

Als troost voor de provincie schildert de SP zelf een portret

De Gelderse SP heeft een portret geschilderd van het college van gedeputeerde staten.
SP schilderij
De socialisten zijn blij met het besluit om de leden van het college niet voor duizenden euro's gemeenschapsgeld te laten vereeuwigen. Als troostprijs maakten de (kandidaat) statenleden een geheel eigen versie van het statieportret. Zij zullen dit aanbieden bij het afscheid van de huidige statenperiode na 7 maart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier