h

Cultuur

10 oktober 2007

Terug naar de jaren '70

Op zaterdag 27 oktober organiseert de SP Nijmegen een excursie naar de tentoonstelling " Seventies in Nijmegen: Tien kreatieve aksiejaren", die momenteel te zien is in het Valkhofmuseum

Lees verder
10 september 2007

SP: Entree donjon maximaal 3 euro

De SP wil dat de entree voor de donjon maximaal 3 euro gaat kosten. Alleen op die manier wordt voldaan aan de randvoorwaarde dat de toren voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Lees verder
5 juli 2007

Basisscholen met kunstbus naar het museum

Na de zomervakantie gaat in Nijmegen een speciale kunstbus rijden. Deze bus brengt kinderen van open wijkscholen naar musea. De bedoeling is om dit later voor alle basisscholen in te laten gaan.

Lees verder
26 februari 2007

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

De plannen van D66 om een miljoen gemeenschapsgeld in te zetten voor de herbouw van de Donjon zijn de Gelderse SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP roept burgemeester De Graaf op om in tegenstelling tot D66 de uitslag van het vorig jaar gehouden referendum wel serieus te
nemen.

Lees verder
24 februari 2007

Als troost voor de provincie schildert de SP zelf een portret

De Gelderse SP heeft een portret geschilderd van het college van gedeputeerde staten.
SP schilderij
De socialisten zijn blij met het besluit om de leden van het college niet voor duizenden euro's gemeenschapsgeld te laten vereeuwigen. Als troostprijs maakten de (kandidaat) statenleden een geheel eigen versie van het statieportret. Zij zullen dit aanbieden bij het afscheid van de huidige statenperiode na 7 maart.

Lees verder
25 januari 2007

Zijn de ambtelijke kosten van Park '44 redelijk?

De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over verantwoording van de kosten voor Park ’44. De SP onderschrijft de conclusies dat de voorbereiding te lang heeft geduurd, de besluitvorming helderder kon en de communicatie met de Stichting Park ’44 beter had gekund.

Lees verder
26 september 2006

Initiatiefvoorstel SP: Open wijkscholen met de bus naar het museum

De SP heeft een initiatiefvoorstel ingediend om alle klassen van de open wijkscholen ieder jaar een museum te laten bezoeken. Hiervoor wordt een speciale kunstbus ontworpen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met kunst. In de praktijk is gebleken dat met name het vervoer naar musea voor de open wijkscholen erg lastig is. Daarom komt de SP met dit initiatief.

Lees verder
23 augustus 2006

SP stemt schoorvoetend in met schrappen strafkorting bibliotheek

De gemeenteraad stemt in met het kwijtschelden van de strafkorting op de subsidie van de openbare bibliotheek. Ook de SP-fractie heeft met dit besluit ingestemd, maar wel met frisse tegenzin.

Lees verder
20 april 2006

2006 wordt het jaar voor het straatfeest

Het SP-initiatiefvoorstel voor straatfeestcheque’s voor het Wereldkampioenschap voetbal is in gewijzigde vorm aangenomen. Het budget is verlaagd naar 25.000 euro en voor heel 2006 beschikbaar, dus ook na het WK. Hiermee wordt 2006 het jaar van het straatfeest.

Lees verder
24 februari 2006

SP dient voorstel in voor straatfeestcheque’s met WK voetbal

De SP fractie heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om met het Wereldkampioenschap voetbal straatfeestcheque’s te geven aan mensen die een straatfeest organiseren. Zij krijgen 150 euro van de gemeente voor de organisatie. Wanneer zij dit koppelen aan een activiteit zoals het opknappen van de woonomgeving, krijgt de straat nog eens 150 euro extra.

Lees verder

Pagina's

U bent hier