h

Cultuur

3 december 2010

Cultuureducatie is geen markt

De gemeenteraad heeft met de Lindenberg nieuwe subsidieafspraken gemaakt. In de discussie daarover, kwam de VVD met een voorstel voor meer marktwerking bij cultuureducatie. Scholen moeten meer vrijheid krijgen bij het inkopen van cultuureducatie. De SP is hier fel op tegen.

Lees verder
15 juli 2010

MuZIEum kan doorstart maken

De Nijmeegse gemeenteraad steunt de doorstart van het MuZIEum. Hiermee komt een eind aan een slepende discussie over de bijdrage van de gemeente aan dit museum. Op initiatief van de SP wordt er in 2010 en 2011 jaarlijks 100.000 euro uitgetrokken. Ook andere instanties hebben een bijdrage toegezegd. Bindende voorwaarde is wel dat er een goed bedrijfsplan komt.

Lees verder
23 juni 2010

OPINIE: Doorstart MuZIEum wenselijk

SP gemeenteraadslid Bert Velthuis pleit voor een doorstart van het MuZIEum. Het MuZIEum is een van de populairste musea van Nijmegen. Jaarlijks ervaren 40.000 bezoekers alles over zien en niet zien. De SP heeft zich ingespannen voor behoud van het MuZIEum maar in mei moest toch het faillissement aangevraagd worden omdat de gemeenten niet bereid was het MuZIEum te steunen. In de Gelderlander van woensdag 23 juni ziet Bert Velthuis nieuwe kansen en pleit hij voor een doorstart.

Lees verder
12 februari 2010

SP pleit voor VVV in het centrum

Cor van NorelBij de behandeling van de Nota Toerisme tijden de afgelopen politieke avond heeft de SP ervoor gepleit dat de VVV zich in het centrum van de stad vestigt. Daarnaast heeft de SP zich uitgesproken voor het terugkeren van een camping binnen de stadsgrenzen van Nijmegen. SP-fractievolger en kandidaatsraadslid Cor van Norel: "Te vaak horen we dat de VVV van de oudste stad van Nederland moeilijk vindbaar is."

Lees verder
11 februari 2010

Habana moet onderdeel van Vierdaagsefeesten blijven

De SP-fractie wil dat Habana deel blijft uitmaken van de Vierdaagsefeesten. De partij roept het ACBN als organisator van de Vierdaagsefeesten en Godfried Versteeg als organisator van Habana op om hun meningsverschillen bij te leggen. Het publiek mag niet het slachtoffer worden van onderlinge strijdpunten.

Lees verder
4 december 2009

PvdA is de weg kwijt bij subsidie voor de Lindenberg

De Lindenberg krijgt subsidie voor 1 jaar. Dat is de uitkomst van het debat in de gemeenteraad. De SP had liever, net als het college, een meerjarige subsidieovereenkomst gezien. De PvdA stemde met een VVD-voorstel in, waardoor er een meerderheid van de gemeenteraad niet verder wilde gaan dan subsidie voor 1 jaar.

Lees verder
1 september 2009

Vrijdagavond 4 september: SP-Bioscoop!

Vrijdagavond 4 september vertoont de SP Nijmegen de film ‘Entre les Murs. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit meesterwerk te komen bekijken.

Lees verder
27 mei 2009

SP vraagt opheldering over problemen bij Bibliotheek

De SP fractie maakt zich grote zorgen over de recente berichtgeving over de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). Het college van B&W is al jaren positief over het functioneren van de bibliotheek; en met de resultaten van de OBGZ in 2007 was daar ook alle reden toe. Nu blijkt echter dat er al langere tijd problemen bestaan tussen het personeel en de directie.

Lees verder
14 mei 2009

Piushove blijft behouden

In de Indische Buurt ontstond veel opschudding toen bekend werd dat de Piushove gesloopt zou worden. Delen van de Indische Buurt worden immers als beschermd stadsbeeld aangewezen. De Piushove was, tegen de wil van de bewoners in, niet aangewezen als beschermd stadsbeeld. Op initiatief van de SP is de wens van de bewoners alsnog vervuld.

Lees verder
26 maart 2009

Vasim behouden voor huidige gebruikers

Afgelopen jaar is er een prijsvraag georganiseerd om ideeën binnen te krijgen over de toekomst van de Vasim. Voor de SP was die prijsvraag niet nodig. Voor de wethouders van Cultuur en Ruimte ook niet meer want de recessie heeft om zich heen gegrepen en projectontwikkelaars laten het afweten. Ze wachten op betere tijden. Voor de huidige Vasim is dit misschien wel een gunstige ontwikkeling want zij zijn gewoon doorgegaan met het zoeken naar een oplossing, die zo lijkt het, nog nooit zo dichtbij lag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier