h

Cultuur

8 januari 2009

SP start actie tegen bezuinigingen op bibliotheek filialen

Een meerderheid van de gemeenteraad wil bezuinigen op de bibliotheekfilialen in Hengstdal, Oud-West, Hatert en Brakkenstein. Deze filialen krijgen een beperkte collectie die vooral gericht is op kinderen tot 14 jaar. Gevolg: het filiaal wordt kleiner, er zijn minder boeken om direct in te kijken en veel boeken moeten voortaan via de computer worden besteld. De SP start een actie tegen deze voorgenomen bezuiniging.

Lees verder
10 december 2008

Succes Kunstbus wordt na 2008 vervolgd

De Kunstbus, het project waarmee leerlingen uit het Nijmeegse basisonderwijs gratis naar musea en theaters in en om Nijmegen kunnen, rijdt ook in 2009 en de jaren erna. Het project wordt uitgebreid naar 23 scholen. Ook groeit het aantal deelnemende culturele instellingen. De kosten worden gedeeld door de gemeente Nijmegen en de musea en theaters.

Lees verder
19 november 2008

Cultuureducatie over meer zichtbare geschiedenis

In de periode 2009-2012 zal er meer aandacht komen voor de zichtbare geschiedenis van Nijmegen van 1875-1925. Dit krijgt vorm door cultuureducatie. Een voorstel van de SP is door de gemeenteraad aangenomen. Er zullen onderwijsprojecten over deze periode worden ontwikkeld voor het basisonderwijs en de middelbare scholen.

Lees verder
6 oktober 2008

SP feliciteert Lindenholt met eigen bibliotheekfiliaal

Een jarenlange wens van inwoners van Lindenholt gaat vanaf 8 oktober in vervulling. Dan opent een bibliotheekfiliaal in Lindenholt. Dat is volgens de SP een felicitatie aan de benwoners van Lindenholt waard. Daarom deelt de SP in Lindenholt een felicitatiepamflet uit.

Lees verder
11 september 2008

Wijkfilialen bibliotheek worden uitgekleed

Wethouder Kunst heeft van een meerderheid van de gemeenteraad een blanco cheque gekregen om te bezuinigen op de wijkfilialen van de bibliotheek. Tegen de wens van de SP in worden zonder heldere doelstellingen de filialen in Oud-West, Brakkenstein, Bottendaal, Hatert, Neerbosch-Oost en Hengstdal omgebouwd tot kleinere wijkvoorzieningen. Enige winnaar is de bibliotheekdirectie: voor hetzelfde geld hoeven ze minder bibliotheek te leveren.

Lees verder
28 augustus 2008

SP wil betere toekomst voor bibliotheek

De gemeenteraad heeft gisteravond gesproken over de nieuwe bibliotheekvisie. Hierin wordt het plan beschreven om te werken met één centrale bibliotheek, drie stadsdeelfilialen en een aantal wijkvoorzieningen. Deze laatste categorie heeft een beperkte collectie die met name gericht is op bepaalde doelgroepen. Kinderen tot 14 jaar staan in de nieuwe wijkfilialen altijd centraal, daarnaast richten sommige filialen zich nog op jongeren, ouderen of allochtonen.

Lees verder
28 juli 2008

SP: Leg reclame in beschermd stadsbeeld aan banden

In de zogenaamde 19de eeuwse stadsschil zijn erg veel reclame-uitingen te vinden. Het aantal uitingen is de laatste jaren sterk toegenomen, evenals de manier waarop reclame wordt gemaakt. De SP vraagt zich af in hoeverre dit allemaal geoorloofd is aangezien het om een beschermd stadsbeeld gaat.

Lees verder
25 januari 2008

Bezuiniging op openingstijden bibliotheekfilialen teruggedraaid

Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de openingstijden van de bibliotheek. Omdat de bibliotheek inmiddels jaarlijks 430.000 euro te kort kwam, waren per 1 januari voor de meeste wijkfilialen de openingstijden met 30% teruggebracht. Voor de SP was die bezuiniging onacceptabel, en heeft zich daar dan ook voortdurend tegen verzet.

Lees verder
21 januari 2008

Geen uur korten op openingstijden wijkfilialen bibliotheek

Op basis van een cijfermatige vergelijking van de bibliotheken in Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Almere komt de Nijmeegse bibliotheek tot de conclusie dat investeren in wijkfilialen geen prioriteit heeft. De bibliotheekvernieuwing waar de Nijmeegse bibliotheek al jaren in investeert zou een beter resultaat opleveren, maar waarom zien we dat dan nog niet terug in diezelfde cijfers?

Lees verder
22 december 2007

Open brief aan bibliotheekdirecteur

Ondanks de wens van de gemeenteraad rustig te praten over het bibliotheekbeleid, lijkt de bibliotheekdirecteur zijn zijn eigen koers te willen doorzetten. De gemeenteraad stelt de komende maanden 50.000 euro extra beschikbaar, maar ondanks dat lijkt de bibliotheekdirecteur niet af te willen wijken van zijn plan om de openingstijden van de wijkfilialen met een derde te verkorten en 6 mensen te ontslaan. De SP is hier hoogst verbaasd over en vindt dit ronduit onacceptabel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier