h

Cultuur

25 januari 2007

Zijn de ambtelijke kosten van Park '44 redelijk?

De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over verantwoording van de kosten voor Park ’44. De SP onderschrijft de conclusies dat de voorbereiding te lang heeft geduurd, de besluitvorming helderder kon en de communicatie met de Stichting Park ’44 beter had gekund.

Lees verder
26 september 2006

Initiatiefvoorstel SP: Open wijkscholen met de bus naar het museum

De SP heeft een initiatiefvoorstel ingediend om alle klassen van de open wijkscholen ieder jaar een museum te laten bezoeken. Hiervoor wordt een speciale kunstbus ontworpen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met kunst. In de praktijk is gebleken dat met name het vervoer naar musea voor de open wijkscholen erg lastig is. Daarom komt de SP met dit initiatief.

Lees verder
23 augustus 2006

SP stemt schoorvoetend in met schrappen strafkorting bibliotheek

De gemeenteraad stemt in met het kwijtschelden van de strafkorting op de subsidie van de openbare bibliotheek. Ook de SP-fractie heeft met dit besluit ingestemd, maar wel met frisse tegenzin.

Lees verder
20 april 2006

2006 wordt het jaar voor het straatfeest

Het SP-initiatiefvoorstel voor straatfeestcheque’s voor het Wereldkampioenschap voetbal is in gewijzigde vorm aangenomen. Het budget is verlaagd naar 25.000 euro en voor heel 2006 beschikbaar, dus ook na het WK. Hiermee wordt 2006 het jaar van het straatfeest.

Lees verder
24 februari 2006

SP dient voorstel in voor straatfeestcheque’s met WK voetbal

De SP fractie heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend om met het Wereldkampioenschap voetbal straatfeestcheque’s te geven aan mensen die een straatfeest organiseren. Zij krijgen 150 euro van de gemeente voor de organisatie. Wanneer zij dit koppelen aan een activiteit zoals het opknappen van de woonomgeving, krijgt de straat nog eens 150 euro extra.

Lees verder
31 januari 2006

Voorlezen in de bieb Bottendaal

In het kader van de Nationale Voorleesdagen is Senay Akdemir, kandidaat-raadslid voor de SP, afgelopen maandag gaan voorlezen aan kinderen uit groep 5 van basisscchool de Driemaster in Bottendaal op uitnodiging van (Jeugd)Bibliotheek Bottendaal.

Lees verder
27 januari 2006

SP doet mee aan voorleesdagen bieb Bottendaal

De SP doet mee aan de nationale voorleesdagen. De bibliotheek in Bottendaal organiseert voor basisschool de Driemaster een voorleesochtend op maandag 30 januari. Hiervoor zijn ook (kandidaats)-raadsleden uitgenodigd. Namens de SP zal Senay Akdemir aanwezig zijn.

Lees verder
6 januari 2006

Lucassen: kleine activiteiten ontzien bij gemeentelijke heffingen

SP-wethouder Peter Lucassen stelt de gemeenteraad voor om de belasting voor het gebruik van de openbare ruimte voor vrijwilligersorganisaties af te schaffen. Begin 2005 is de regeling ingevoerd dat de werkelijke kosten betaald moeten worden. Voor veel kleine wijkgebonden activiteiten betekende dit een forse prijsverhoging.

Lees verder
24 december 2005

Kinderboerderij gered door SP-motie

Kinderboerderij De Goffert kan voorlopig in het weekend openblijven. De gemeenteraad steunde het SP-voorstel om in 2006 10.000 euro extra te geven. Hiermee heeft het college tijd om een definitieve oplossing te zoeken.

Lees verder
13 december 2005

SP op de bres voor kinderboerderij

De SP zal bij de raadsvergadering een motie indienen om de kinderboerderij de Goffert in het weekend op te houden. De kinderboerderij wordt beheerd door stichting de Driestroom, waar mensen met een functiebeperking werken. Door een landelijke maatregel krijgt de Driestroom geen geld om personeel in het weekend te begeleiden. Daardoor komt de kinderboerderij jaarlijks € 30.000,- tekort.

Lees verder

Pagina's

U bent hier