h

Lucassen: kleine activiteiten ontzien bij gemeentelijke heffingen

6 januari 2006

Lucassen: kleine activiteiten ontzien bij gemeentelijke heffingen

SP-wethouder Peter Lucassen stelt de gemeenteraad voor om de belasting voor het gebruik van de openbare ruimte voor vrijwilligersorganisaties af te schaffen. Begin 2005 is de regeling ingevoerd dat de werkelijke kosten betaald moeten worden. Voor veel kleine wijkgebonden activiteiten betekende dit een forse prijsverhoging.

“Het was niet de bedoeling om kleine en wijkgebonden activiteiten onmogelijk te maken,” Aldus SP-wethouder Peter Lucassen. Daarom gaan we de kleine en wijkgebonden activiteiten ontzien bij de gemeentelijke heffingen, zoals precario. De gemeente komt met een lijst met daarop de activiteiten die ontzien zullen worden. Hierbij valt te denken aan wijkgebonden activiteiten, braderieën, straatfeesten en bouwdorpen.”

In februari beslist de gemeenteraad over het voorstel. De SP staat positief tegenover het voornemen van het college.

U bent hier