h

Zijn de ambtelijke kosten van Park '44 redelijk?

25 januari 2007

Zijn de ambtelijke kosten van Park '44 redelijk?

De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over verantwoording van de kosten voor Park ’44. De SP onderschrijft de conclusies dat de voorbereiding te lang heeft geduurd, de besluitvorming helderder kon en de communicatie met de Stichting Park ’44 beter had gekund.

Daarnaast is er een discussie in de media ontstaan over de hoogte van de ambtelijke kosten en de bijdrage van de Stichting Park ’44 daaraan. De SP vroeg zich af hoe hoog het bedrag van de ambtelijke kosten zou zijn als de Stichting Park ’44 alle ambtelijke kosten zou moeten dragen, aangezien het rapport van de rekenkamer over dit belangrijke punt niets zegt. Dit leidde tot onderstaand rekensommetje:
239.000 (totale kosten park ’44)
209.000 - (aanbestedingskosten)
--------------
30.000
10.000 - (brandweerkosten)
--------------
20.000
14.000 - (extra bijdrage gemeente)
--------------
6.000 (ambtelijke bijdrage)

De maximale bijdrage die de Stichting Park ’44 bij heeft gedragen aan de ambtelijke kosten is: € 6.000,-. Op de website van de stichting valt te lezen dat zij € 15.000,- een redelijke bijdrage vinden. De bijdrage die de stichting heeft geleverd aan de ambtelijke kosten is dus alleszins redelijk.

U bent hier