h

Bezuiniging wijkbibliotheken ‘penny-wise, pound-foolish’

25 januari 2009

Bezuiniging wijkbibliotheken ‘penny-wise, pound-foolish’

De meerderheid van de gemeenteraad wil bezuinigen op de wijkbibliotheken in Hengstdal, Hatert, Oud-West en Brakkenstein. Deze filialen krijgen een beperkte collectie die vooral gericht is op kinderen tot 14 jaar. Gevolg: het filiaal wordt kleiner, er zijn minder boeken om direct in te kijken en veel boeken moet u voortaan via de computer bestellen. De SP is het hier niet mee eens. Daarom is de partij een actie gestart onder de naam: www.onzebiebmoetblijven.nl.


Dit opinie-artikel is geschreven door Jola van Dijk (Raadslid voor de SP) verscheen op zaterdag 24 januari 2008 in De Gelderlander.


Geen stad heeft zoveel wijkfilialen als de bibliotheek in Nijmegen: ruim twee keer zoveel als gemiddeld in vergelijkbare steden. En dat is niet zonder resultaat. Bijna de helft van het aantal bezoekers en tweederde van het totaal aantal uitleningen komt op het conto van de wijkfilialen. Uit een vergelijking met acht grote steden blijkt dat de Nijmeegse bibliotheek een stuk beter scoort met ruim de helft meer bezoeken, een derde meer leners, en ruim 12 procent meer uitleningen per inwoner dan gemiddeld. Dit uitstekende resultaat is bovendien behaald met 3 procent minder subsidie dan gemiddeld.

Nijmegen heeft een bibliotheek om trots op te zijn, maar de Nijmeegse gemeenteraad denkt daar heel anders over. Zo willen VVD, D66 en Gewoon Nijmegen zelfs een aantal wijkbibliotheken sluiten en daarvoor in de plaats een biebbus door de stad laten tuffen. Immers, geld dat je in ‘bakstenen’ stopt kun je niet uitgeven aan boeken. Dat klinkt logisch, maar vergelijken we bijvoorbeeld de kosten van 11 biebfilialen in Nijmegen met 3 vestigingen in Arnhem, dan blijkt dat Nijmegen per inwoner ruim 17 procent minder subsidie kwijt is. In beide steden gaat een even groot deel van de subsidie op aan huisvesting (ruim 30 procent). De Nijmeegse bakstenen (lees wijkbibliotheken) zijn dus niet zo duur als deze partijen suggereren.

De PvdA wil zo ver niet gaan. Die partij heeft twee argumenten om de wijkbibliotheken uit te kleden. De bibliotheek mag niet meer geld kosten en het ‘doelgroepenbeleid' staat centraal. Met name kinderen tot 14 jaar, maar ook jongeren tot 18 jaar, ouderen en allochtonen zijn de belangrijkste doelgroepen van de bibliotheek. Wat betekent die aandacht voor doelgroepen in de praktijk? Er komt niets extra's bij voor kinderen tot 14 jaar. Voor jongeren, volwassenen en ouderen is het vooral inleveren met de nieuwe wijkbibliotheek. Dat is dus geen doelgroepenbeleid, dat is gewoon ordinair bezuinigen.

En wat levert die bezuiniging nou helemaal op? Op een totale subsidie van 5,2 miljoen euro bespaart de bibliotheek 140.000 euro met het uitkleden van vier wijkfilialen. Dat is dus drie procent van het totale subsidiebedrag. De gevolgen van deze bezuiniging zijn op voorhand duidelijk. Filialen met een beperkte collectie hebben grofweg de helft minder bezoekers en uitleningen.

De trend in Nederland is dat er steeds minder wordt gelezen. Terwijl taalvaardigheid juist van belang is in een wereld die steeds ingewikkelder en veeleisender wordt. In plaats van de bibliotheek uit te kleden, moeten we hem juist verbeteren. Het succes van onze bibliotheek zit met name in de goede wijkvoorzieningen die voor jong en oud beschikbaar zijn. De huidige wens om op wijkbibliotheken te bezuinigen is dan ook vooral een voorbeeld van ‘penny-wise, pound-foolish’.

www.onzebiebmoetblijven.nl
Lees andere opinie-artikelen van SP-raadsleden

U bent hier