h

Succes Kunstbus wordt na 2008 vervolgd

10 december 2008

Succes Kunstbus wordt na 2008 vervolgd

De Kunstbus, het project waarmee leerlingen uit het Nijmeegse basisonderwijs gratis naar musea en theaters in en om Nijmegen kunnen, rijdt ook in 2009 en de jaren erna. Het project wordt uitgebreid naar 23 scholen. Ook groeit het aantal deelnemende culturele instellingen. De kosten worden gedeeld door de gemeente Nijmegen en de musea en theaters.

Op initiatief van de SP startte in 2008 het experiment met de Nijmeegse Kunstbus. Aanleiding was dat veel scholen problemen hebben met het leerlingenvervoer naar musea. Een museumbezoek met de leerlingen schiet er daardoor vaak bij in. Daarom diende SP-raadslid Bert Velthuis in 2007 een initiatiefvoostel in om de Kunstbus te realiseren.

De Kunstbus bleek een schot in de roos. Met de bus brachten het afgelopen jaar 2323 basisschoolleerlingen van 11 openwijkscholen in Nijmegen een bezoekje aan musea en andere podia in en om Nijmegen. Zowel het vervoer met de bus als de toegang tot de culturele instellingen was gratis. Per school werden speciale educatieve programma’s opgezet.

Bij de start van de pilot werd als snel door andere Nijmeegse basisscholen gevraagd of zij ook gebruik konden maken van de Kunstbus. Vanaf 2009 kunnen 23 basisscholen met in totaal 5147 leerlingen van de Kunstbus gebruikmaken. Het aantal culturele instellingen dat meedoet aan de Kunstbus wordt ook uitgebreid.

U bent hier