h

Cultuureducatie is geen markt

3 december 2010

Cultuureducatie is geen markt

De gemeenteraad heeft met de Lindenberg nieuwe subsidieafspraken gemaakt. In de discussie daarover, kwam de VVD met een voorstel voor meer marktwerking bij cultuureducatie. Scholen moeten meer vrijheid krijgen bij het inkopen van cultuureducatie. De SP is hier fel op tegen.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis licht het standpunt toe: “Cultuureducatie is een bouwsteen in onze samenleving. Het kan er voor zorgen dat kinderen uit een achterstandspositie worden geholpen en zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. De komende jaren staat de cultuur al onder druk en meer marktwerking zal die druk alleen maar laten toenemen. Marktwerking betekent meer uitgaven aan reclame en PR, Instellingen moeten met elkaar concurreren om scholen binnen te halen. Dat kan alleen met een leuk en laagdrempelig aanbod. Maar onderwijs is niet alleen leuk, het moet iets bijdragen en dat zal met marktwerking alleen maar moeilijker worden.”

De SP is tegen marktwerking, maar voor samenwerking. Velthuis: “De Lindenberg wordt in het hele land als toonaangevend gezien voor de manier waarop de cultuureducatie is georganiseerd. Er wordt gewerkt met programma’s waarbij schoolklassen ieder jaar een aanbod krijgen dat aansluit op wat ze in voorgaande jaren al gehad hebben. Bovendien zijn de scholen tevreden over het aanbod van de Lindenberg. Maar de samenwerking met andere instellingen kan wel beter. Inzetten op meer samenwerking komt de diversiteit in het aanbod ten goede en kan misschien kosten besparen voor instellingen.”

Het VVD-voorstel voor meer marktwerking haalde een meerderheid. Buiten de SP waren ook PvdA en Stadspartij Nijmegen Nu! hier op tegen.

U bent hier