h

PvdA is de weg kwijt bij subsidie voor de Lindenberg

4 december 2009

PvdA is de weg kwijt bij subsidie voor de Lindenberg

De Lindenberg krijgt subsidie voor 1 jaar. Dat is de uitkomst van het debat in de gemeenteraad. De SP had liever, net als het college, een meerjarige subsidieovereenkomst gezien. De PvdA stemde met een VVD-voorstel in, waardoor er een meerderheid van de gemeenteraad niet verder wilde gaan dan subsidie voor 1 jaar.

De afgelopen dagen stonden steeds ingezonden stukken in de krant over de subsidie aan de Lindenberg. In deze stukken kreeg de Lindenberg het verwijt dat zij de subsidie voor zichzelf zou willen houden en dat andere cultuuraanbieders, waaronder de Grote Broer, achter het net zouden vissen. Volgens SP-raadslid Bert Velthuis ligt de zaak toch wel iets genuanceerder.

Bert VelthuisVelthuis: “Na het eerste debat heeft PvdA-wethouder Kunst een nieuw voorstel ingebracht met een paar duidelijke verbeteringen. Het betrof met name de gelden die bedoeld zijn voor de cultuureducatie van de Openwijkscholen. Op deze scholen krijgen kinderen extra lessen in cultuur. Dat is heel belangrijk omdat ze zo betere kansen krijgen in hun latere leven. De SP vindt het belangrijk dat achterstanden overbrugd moeten worden. Elk kind heeft recht op gelijke kansen, daarom moeten we soms helpen om achterstanden op gebied van taal, sport en cultuur te overbruggen. Alleen als dat gebeurt krijgt ieder kind later vergelijkbare kansen. Dit is een kwestie van beschaving. En dat mag ook wel een beetje kosten.”

Om deze achterstanden weg te werken heeft de Lindenberg een plan gemaakt. Velthuis: “De Lindenberg heeft een uitstekende visie geschreven om de cultuureducatie van leerlingen op de Openwijkscholen op een hoger peil te brengen. Nijmegen is daarbij een voorbeeld voor vele instellingen in Nederland. En wat willen de rechtse partijen in Nijmegen, inclusief de PvdA? Zij willen marktwerking en een subsidie voor één jaar. Ik wil kort reageren op deze 2 principes. Marktwerking brengt ons geen goeds. We hebben het onder andere bij het openbaar vervoer en de zorg gezien. Het gaat ten koste van de kwaliteit en het brengt alleen maar slachtoffers voort. De regels van platvloerse commerciële marktwerking tasten de wortels van onze beschaving aan. Subsidies van één jaar gaan voorbij aan het succes dat alleen behaald kan worden met langdurige aandacht. Wij geloven niet in het succes van een zapcultuur. Bij cultuureducatie hoort een lange adem, wij geloven niet in de hijgerigheid van de marktwerking.”

Velthuis verbaast zich over de opstelling van de PvdA: “PvdA-wethouder Kunst heeft prima voorstellen gedaan, wij hebben ze gesteund en verdedigd. En wat deed de PvdA? Ze haalde haar wethouder genadeloos onderuit, de partij koos voor asociale marktwerking en brengt met haar steun voor eenjarig contract de positie van de werknemers van de Lindenberg in gevaar. De directeur, Bart Vaessen, heeft de werknemers daarvan op de hoogte gesteld. In de discussie van de laatste weken was ook steeds sprake over de positie van de Grote Broer. De SP heeft deze instelling steeds gesteund en de Lindenberg gevraagd om als hoofdaannemer er voor te zorgen dat ook de Grote Broer, en andere educatieve instellingen, voldoende opdrachten zou krijgen. Nu de gemeenteraad er voor heeft gekozen om de subsidie tot één jaar te beperken, zullen de instellingen volgend jaar zeer waarschijnlijk met bezuinigingen worden geconfronteerd. Dit dankzij de PvdA. Die partij is de weg gewoon helemaal kwijt."

U bent hier