h

Openbare ruimte

7 december 2005

Verlichte plannen vragen om uitleg

De SP fractie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om opheldering over de plannen van stichting De Verlichting. Deze stichting wil een aantal objecten in Nijmegen verlichten, om te beginnen met het Keizer Karelplein.

Lees verder
17 oktober 2005

Depla moet meer doen om dijkteruglegging Lent te voorkomen

De SP stelde op woensdag 12 oktober zowel in het stadhuis van Nijmegen als in het Provinciehuis in Arnhem de dijkteruglegging in Lent aan de orde. De fracties zijn tegen de dijkteruglegging en pleiten voor het plan Van Ellen, wat een binnendijkse oplossing is. De hele gemeenteraad van Nijmegen staat achter dit alternatief.

Lees verder
15 september 2005

Geen grootschalige vernieuwing Waalkade

De gemeente Nijmegen heeft in aansluiting op de plannen van het waterschap haar visie gepresenteerd op de Waalkade. Voor de SP gaat deze visie een paar stappen te ver. Dat de Waalkade op sommige plekken moet worden opgeknapt is duidelijk, maar voor de SP betekent dat niet dat er allerlei onnodige zaken bij moeten.

Lees verder
9 juli 2005

SP akkoord met uitgewerkte plannen Plein ’44

De SP stemt in met de stedenbouwkundige visie op Plein 1944. Hiermee komt na de stadspeiling de nieuwe inrichting van Plein ’44 weer een stapje dichter bij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier