h

Wijkbewoners actief betrekken bij schone stad

27 februari 2007

Wijkbewoners actief betrekken bij schone stad

“Wijkbewoners weten altijd precies waar hun stad schoon is, en waar niet. Daarom zouden zij actief betrokken moeten worden bij het schoonhouden van de stad” stelt gemeenteraadslid voor de SP Jola van Dijk. Het idee is dat bewoners hun klachten over het schoonhouden van de stad, het liefst met foto, kunnen plaatsen op een website zodat de Dar precies weet waar ze naar toe moet.

Jola van DijkVan Dijk: “De Buurtrangers zijn al een grote verbetering bij het bestrijden van zwerfvuil, maar als het aan ons ligt kan iedereen binnenkort via een nieuwe website betrokken zijn bij het schoonhouden van de stad. Nu komen klachten over het schoonhouden van de stad nog op verschillende plaatsen binnen en is het vaak niet duidelijk of, wanneer en hoe hun wijk beter schoon gemaakt is.”

Deze website zou perfect aansluiten op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de Dar. Vanaf nu staat namelijk niet langer centraal hoe vaak er schoongemaakt wordt, maar of het ook echt schoon is. Van Dijk heeft er alle vertrouwen in dat wijkbewoners op deze manier beter betrokken raken bij het schoonhouden van de stad: “Ik ben inmiddels al in heel wat wijken op bezoek geweest, en wijkbewoners hebben dan altijd wel een mening over de manier waarop de wijk schoon gehouden wordt. Ik twijfel dan ook niet aan de animo om van deze website gebruik te gaan maken.”

Jola van Dijk heeft het plan tijdens de politieke avond van 7 februari geopperd. Wethouder Hans van Hooft sr heeft inmiddels namens het College positief gereageerd op het voorstel en is nu bezig om het idee concreet uit te werken en te beoordelen.

U bent hier