h

Openbare ruimte

10 maart 2008

Willemskwartier krijgt zaterdag grote schoonmaak

Zaterdag 15 maart is het grote schoonmaakdag in het Willemskwartier. Samen met wijkbewoners, de wijkraad, basisschool Groot Nijeveld, gemeente, Dar en Portaal wil de SP Willemskwartier een grote schoonmaakbeurt geven. Vanaf 9.30 uur wordt verzameld bij basisschool Groot Nijeveld (Tollenstraat 1) om vervolgens in groepjes de wijk in te gaan. Rond 12.00 uur wordt weer verzameld bij de school. Daar zal wethouder Hans van Hooft prijsjes uitreiken aan alle kleine schoonmaakhelden.

Lees verder
27 november 2007

Groene zak eindelijk goedkoper

In het college-akkoord had de SP het al bedongen, maar nu wordt de groene huisvuilzak ook echt goedkoper. De prijs gaat van €0,77 naar €0,50 per zak.

Lees verder
8 november 2007

SP: Geen casino in de Houtstraat

De SP heeft verbaasd gereageerd op het bericht dat er in de Houtstraat een nieuw casino komt in het Centrum Theater. De partij heeft grote vraagtekens of deze locatie wel geschikt is en of überhaupt een uitbreiding van het aantal speelautomaten wenselijk is.

Lees verder
16 september 2007

SP: Tijd voor Deltaplan betaalbaar wonen

Een van de belangrijkste sociale doelen in het coalitieakkoord van PvdA, SP en Groenlinks is: 3000 betaalbare huurwoningen erbij in 2012. Uit de voortgangsrapportage Woningbouw is af te leiden dat er tot eind 2012 zo’n 1500 betaalbare huurwoningen bij komen. Dat is slechts de helft van de doelstelling. Uit diezelfde rapportage blijkt verder dat tot 2011 in totaal ruim 8000 woningen gebouwd worden. Daarmee zit Nijmegen goed op schema.

Lees verder
11 september 2007

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

Afgelopen maand heeft de SP gesproken met verontruste bewoners van Grootstal. Zij maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen Edisonstraat van het schippersinternaat dat nu nog op Jonkerbosch zit. In het voorjaar werd echter een nieuw bestemmingsplan voor de wijk gepresenteerd waarin het plantsoen onbebouwd zou blijven. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Lees verder
3 juli 2007

SP wil meer weten over brandveiligheid Teersdijk

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de brandveiligheid en de herinrichting van woonwagenkamp Teersdijk. Uit gesprekken met bewoners die de SP heeft gevoerd, blijkt dat zij zich ernstig zorgen maken over achterstallig onderhoud van gas- en elektriciteitsleidingen.

Lees verder
30 juni 2007

Juli 2007; wijkonderzoek Willemskwartier

Van 2 tot en met 12 juli gaat de SP een wijkonderzoek afnemen in het Willemskwartier. Tijdens deze twee weken gaan de SP bij een groot aantal huizen in het Willemskwartier aanbellen. We vragen bewoners naar een aantal zaken. Wat speelt er? Wat gaat goed en wat kan beter? En heeft u hier ideeën voor?

Lees verder
14 juni 2007

SP feliciteert Willemskwartier met voorzieningenhart

Gisteravond is in de gemeenteraad het groene licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw voorzieningenhart in Willemskwartier. De wens voor zo'n centraal punt in de wijk waar alle wijkgerichte organisaties samenkomen bestond al jaren in Willemskwartier. Met het collegeakkoord zijn vorig jaar de laatste financieringsproblemen opgelost, waardoor nu gestart kan worden met het bouwproces.

Lees verder
19 april 2007

Voetbalclub PGEM bedreigd door gemeentelijk beleid

Er hebben de afgelopen maand meerdere keren berichten in de lokale media gestaan over de toekomst van voetbalclub PGEM. Deze club is gevestigd op sportcomplex De Centrale dat tussen energiecentrale Electrabel en het stadsbrugtracé ligt. Weliswaar hoeft de voetbalclub dus niet te wijken voor de stadsbrug zelf, maar volgens de berichtgeving heeft de gemeente als eigenaar wel een andere bestemming voor het terrein gevonden en zal de sportclub daarom moeten wijken.

Lees verder
6 april 2007

Verbeterde wachtruimte busstation komt er

In februari van dit jaar stelde de SP vragen over de slechte wachtvoorziening bij het centraal station voor de bussen. Het college is het met de SP eens dat de huidige situatie erbarmelijk is. Daarom zal het nog dit jaar met een voorstel komen om een nieuwe wachtruimte te realiseren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier