h

Dankzij SP geen miljoen cadeau gegeven aan projectontwikkelaar

19 november 2010

Dankzij SP geen miljoen cadeau gegeven aan projectontwikkelaar

Afgelopen mei was een meerderheid van de gemeenteraad nog van mening dat projectontwikkelaar SW Properties een schadevergoeding van een miljoen verdiende. Dankzij het betoog van de SP heeft het college zich nog eens verdiept in de materie en blijkt er toch nog een andere oplossing te zijn. SP gemeenteraadslid Jola van Dijk: "Momenteel bezuinigt de gemeente op allerlei sociale voorzieningen wegens geldgebrek. Zo maar een miljoen weggeven aan een projectontwikkelaar is dan niet uit te leggen."

Jola van DijkSW Properties heeft recht op een schadevergoeding doordat hun grond op de hoek van de Bergweg en de Berg en Dalseweg door een verandering van het bestemmingsplan minder waard is geworden. Op die plek wilde de projectontwikkelaar seniorenwoningen bouwen, en de gemeente steunde dat plan ook maar werd vervolgens teruggefloten door de provincie. Van Dijk: "De provincie heeft het bestemmingsplan destijds zo gewijzigd dat een deel waar eerst eengezinswoningen gebouwd mochten worden, nu alleen nog maar voor bos gebruikt mag worden. Daardoor is de grond veel minder waard geworden en daar wil SW Properties nu schadevergoeding voor."

Saillant detail aan de hele discussie is dat de wijziging van het bestemmingsplan al in 1995 speelde. Sindsdien heeft SW Properties geprocedeerd om eerst alsnog seniorenwoningen te mogen bouwen, en vervolgens een zo hoog mogelijke schadevergoeding te krijgen. Van Dijk: "Nu is het moment gekomen dat de gemeente door de rechter verplicht is om schadevergoeding te betalen, maar dat kan op twee manieren. Door geld over te maken, of door alsnog bebouwing toe te staan. De gemeente was altijd al voor de bouw van die seniorenwoningen, en de provincie is inmiddels ook voor, dus is dat een prima oplossing. Maar de projectontwikkelaar wil natuurlijk liever geld zien."

De gemeente heeft bijna een miljoen aan schadevergoeding aangeboden, maar dat vindt SW Properties veel te weinig. Het bedrijf eist ruim 2,6 miljoen en heeft al aangegeven opnieuw naar de rechter te stappen als ze dat bedrag niet krijgt. Van Dijk: "Een paar maanden geleden wilden de andere politieke partijen een miljoen weggeven aan de projectontwikkelaar zodat de gemeente er vanaf zou zijn. Maar er zal hoe dan ook geprocedeerd worden, want het is in het voordeel van de projectontwikkelaar om dit probleem zo lang mogelijk te laten duren. Iedere dag dat er geen eindoplossing is, loopt de schadevergoeding verder op. We stonden nu dus voor de vraag of we meteen een miljoen weg wilden geven, of de kans wilden grijpen om het voor de gemeente voordelig op te lossen door opnieuw bebouwing toe te staan. De SP kiest dan voor het algemeen belang, en niet voor een projectontwikkelaar die slapend rijk wil worden. Afgelopen mei kozen de andere politieke partijen nog massaal voor de projectontwikkelaar, maar nu steunen het college en een meerderheid van de raad gelukkig alsnog de SP."

U bent hier