h

Openbare ruimte

25 november 2015

Een openbare ruimte voor iedereen

Nijmegen moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen die slecht ter been zijn of een handicap hebben. Dat is het uitgangpunt waarmee het stadsbestuur de komende jaren aan de slag gaat. Op 25 november werd de opzet van het beleid besproken in de gemeenteraad.

Lees verder
19 mei 2015

Aan tafel met wethouder Renske Helmer-Englebert

Renske Helmer-Englebert is sinds mei vorig jaar wethouder Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties. Zij is erg benieuwd naar uw verhalen en ideeën over uw eigen wijk. De stad Nijmegen wordt immers gemaakt door haar bewoners. Daarom wil zij graag met zoveel mogelijk bewoners kennis maken en praten over het leven in hun wijk en in de stad Nijmegen.

Lees verder
18 september 2014

Nijmegen krijgt Nelson Mandelaplein

Nelson Mandela wordt geëerd in Nijmegen. Op de politieke avond van 17 september werd het initiatiefvoorstel ‘Nelson Mandelaplein’ aangenomen door de gemeenteraad. De SP is blij met het door GroenLinks ingediende plan en verleende haar steun, evenals de meeste andere fracties.

Lees verder
16 maart 2014

Stationsgebied kan en moet veiliger!

In 2012 is het Nijmeegse stationsgebied grondig vernieuwd. Zo werd de onoverzichtelijke rotonde voor het station vervangen door een ‘shared space’ - waar zowel fietsers als voetgangers gebruik maken van dezelfde ruimte. Daarnaast werd een mooie wandelpromenade aangelegd richting het station en werd het aantal oversteekplaatsen over de busbaan beperkt tot 2. Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en blijkt dat het stationsgebied niet altijd even veilig is. Dat kan beter, vindt de SP. 

Lees verder
13 januari 2014

Zorgen om beheer kinderboerderijen

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de toekomst van de kinderboerderijen en dierenweides in Nijmegen. Raadslid Renske Helmer wil van het college weten of het klopt dat er onderhandelingen gaande zijn om het beheer van de kinderboerderijen over te dragen aan Pluryn en/of de Driestroom. Tot op heden ligt deze taak bij medewerkers van werkvoorziening Breed. 

Lees verder
2 april 2011

SP wil kleinschaligheid bij herindeling Groenestraat

In de gemeenteraad wordt al jarenlang gediscussieerd over de ontwikkeling van de Groenestraat. De Albert Heijn die daar gevestigd is wil verhuizen door een grotere winkel te bouwen op het verderop gelegen Smit Draadterrein. De SP vindt de verhuizing wenselijk gezien de huidige verkeerssituatie die ronduit onveilig is en tot veel overlast leidt. Wel stelt de SP-fractie eisen aan de nieuwe supermarkt: deze mag maximaal 1000m2 worden, iets groter dan de huidige winkel aan de Groenestraat. De kleinschaligheid in de buurt mag niet in het geding komen door de bouw van een supermarkt van ruim 1300m2, zoals Albert Heijn graag wil.

Lees verder
24 februari 2011

Cafetaria Keizer Karelplein mag blijven!

Goed nieuws voor alle klanten en medewerkers van cafetaria Keizer Karelplein: de snackbar aan de Nassausingel mag blijven. De razend populaire cafetaria dreigde voorgoed haar deuren te moeten sluiten vanwege de aanleg van een nieuw parkje. Uitbater Cetin Uburglu kwam in actie en verzamelde binnen twee weken tijd bijna 1800 handtekeningen van bezorgde klanten. Ook op de speciaal opgerichtte Facebookpagina liep het storm; binnen drie dagen lieten 1900 mensen hun ongenoegen blijken. SP-raadslid Jola van Dijk ondersteunde de actie van de cafetaria van harte en pleitte in de gemeenteraad met succes voor het voortbestaan van de zaak. De raad stemde unaniem in met een motie voor het behoud van de cafetaria aan het Keizer Karelplein.

Lees verder
18 februari 2011

Cafetaria Keizer Karelplein moet blijven

De SP-fractie vraagt zich af waarom de gemeente Nijmegen af wil van cafetaria Keizer Karelplein. Aan de Nassausingel zit al ruim vijftig jaar een goed bezocht cafetaria, maar de eigenaar vreest momenteel voor het voortbestaan van zijn zaak. In krap twee weken tijd heeft hij al ruim 1500 handtekeningen opgehaald voor het behoud van zijn cafetaria. De SP steunt zijn actie en gemeenteraadslid Jola van Dijk vraagt het College van B&W om opheldering.

Lees verder
19 november 2010

Dankzij SP geen miljoen cadeau gegeven aan projectontwikkelaar

Afgelopen mei was een meerderheid van de gemeenteraad nog van mening dat projectontwikkelaar SW Properties een schadevergoeding van een miljoen verdiende. Dankzij het betoog van de SP heeft het college zich nog eens verdiept in de materie en blijkt er toch nog een andere oplossing te zijn. SP gemeenteraadslid Jola van Dijk: "Momenteel bezuinigt de gemeente op allerlei sociale voorzieningen wegens geldgebrek. Zo maar een miljoen weggeven aan een projectontwikkelaar is dan niet uit te leggen."

Lees verder
12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier