h

Waterstraat moet veiliger

15 januari 2018

Waterstraat moet veiliger

Foto: SP

De SP heeft vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid van de Waterstraat. Afgelopen maanden heeft de SP veel klachten van bewoners gehoord over onveilige situaties aan deze weg. Te hard rijden en een gevaarlijke oversteek bij de school en het wijkcentrum zijn voor velen een doorn in het oog. De SP wil van de wethouder horen wat de gemeente gaat doen om de Waterstraat veiliger te maken.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: "Er zijn veel klachten over te hard rijden en een gevaarlijk oversteek bij de Biezantijn en de school Aquamarijn. Er is op die plek een zogenaamde "Schoolzone" aangegeven maar daarbij is geen andere snelheidslimiet aangegeven dan de 50 km die voor de hele Waterstraat geldt. Bovendien nodigt de inrichting van de weg ook niet bepaald uit om wat gas terug te nemen. Daar moet wat aan gebeuren!"

Wat de SP betreft gaat het college in overleg met bewoners aan de slag om de Waterstraat veiliger te maken. Bijvoorbeeld door snelheidsremmende maatregelen en een 30km-zone rond de Biezantijn en het Aquamarijn.

De SP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Is het college op de hoogte van klachten over verkeerssituatie in de Waterstraat?
2. Kan het college aangeven hoeveel meldingen zijn van ongelukken aan de Waterstraat?
3. Deelt het college de mening van de SP dat er maatregelen nodig zijn om de Waterstraat velliger te maken? Zo ja, zijn er al plannen en op welke termijn?
4. Als er geen plannen zijn, is het college bereid om samen met buurtbewoners een plan van aanpak te maken om de Waterstraat veiliger te maken?
5. Zijn er afspraken met de politie over handhaving op snelheidsovertredingen in deze wijk?

Reactie toevoegen

U bent hier