h

Openbare ruimte

22 maart 2007

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

In Brakkenstein is ophef ontstaan over de nieuwe plannen voor de wijk. In 2005 werd besloten om op de Driehuizen een nieuwe atletiekbaan te vestigen. Op de huidige locatie aan de Heemraadstraat ontstond dan ruimte voor voetbalclub Kolping Dynamo om een trainingsveld en wedstrijdveld aan te leggen. Op de velden van Kolping Dynamo zouden vervolgens woningen worden gebouwd. Omdat er veel onvrede bleef bestaan bij de bewoners werd in het collegeakkoord afgesproken dat de atletiekbaan op haar huidige locatie kan uitbreiden.

Lees verder
27 februari 2007

Wijkbewoners actief betrekken bij schone stad

“Wijkbewoners weten altijd precies waar hun stad schoon is, en waar niet. Daarom zouden zij actief betrokken moeten worden bij het schoonhouden van de stad” stelt gemeenteraadslid voor de SP Jola van Dijk. Het idee is dat bewoners hun klachten over het schoonhouden van de stad, het liefst met foto, kunnen plaatsen op een website zodat de Dar precies weet waar ze naar toe moet.

Lees verder
26 februari 2007

Gelderse SP: 'Respecteer referendum Donjon'

De plannen van D66 om een miljoen gemeenschapsgeld in te zetten voor de herbouw van de Donjon zijn de Gelderse SP in het verkeerde keelgat geschoten. De SP roept burgemeester De Graaf op om in tegenstelling tot D66 de uitslag van het vorig jaar gehouden referendum wel serieus te
nemen.

Lees verder
16 februari 2007

SP: Gratis poepzakjes voor Nijmeegse hondenbezitters

Wethouder Hans van Hooft is het nieuwe jaar begonnen met een ambitieus plan om het hondenpoep-probleem aan te pakken. De SP steunt dit plan van harte, maar wil de Nijmeegse hondenbezitters ook graag ondersteunen bij het naleven van dit nieuwe beleid. SP-raadslid Jola van Dijk heeft daarom het College gevraagd om gratis poepzakjes aan de Nijmeegse hondenbezitters te geven.

Lees verder
11 februari 2007

SP stemt in met Koers West

De SP heeft ingestemd met de plannen voor Koers West. Na weken van debat en 3 jaar van plannen maken bleek uiteindelijk de gehele gemeenteraad akkoord te zijn met de ontwikkelingen in Nijmegen West bij de Waal.

Lees verder
2 februari 2007

Hoogste tijd voor betere wachtvoorziening busstation

De SP vindt dat bij het centraal station snel een windvrije en beschutte wachtruimte moet komen voor wachtende busreizigers. Ook in diverse wijken moeten bushokjes worden geplaatst, omdat veel reizigers daar onbeschut moeten wachten op hun bus. Met deze simpele maatregelen neemt het reiscomfort toe en blijft de bus een aantrekkelijk alternatief aldus de SP.

Lees verder
25 januari 2007

Zijn de ambtelijke kosten van Park '44 redelijk?

De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over verantwoording van de kosten voor Park ’44. De SP onderschrijft de conclusies dat de voorbereiding te lang heeft geduurd, de besluitvorming helderder kon en de communicatie met de Stichting Park ’44 beter had gekund.

Lees verder
22 juni 2006

Atoomschuilkelder als fietsenstalling

SP-raadslid Jos van Rens stelt voor om de atoomschuilkelder bij het station om te bouwen tot gratis bewaakte fietsenstalling. Hier zouden ook verkeerd gestalde fietsen in de openbare ruimte en door toezichthouders verwijderde fietsen kunnen worden gestald.

Lees verder
14 april 2006

SP- actie voor burgers Lent en Veessen/Wapenveld met succes bekroond

Alle Gelderse statenleden gaven gisteren hun steun aan een motie, die staatssecretaris Schultz en de Tweede Kamer oproept om serieus onderzoek te doen naar alternatieve opties voor de fel omstreden dijkverlegging bij Lent en hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Daarmee oefenen ze stevige druk uit op “Den Haag”. De Tweede Kamer beslist eind deze maand definitief over “Lent” en “Veessen”. De SP- statenfractie, die vorig jaar nog als enige het verzet van de bewoners tegen deze twee maatregelen steunde, is erg blij met deze ontwikkeling: “ dit is een groot succes voor de bewoners”.

Lees verder
26 februari 2006

Nieuw voorstel voor atletiekbaan en Driehuizen

Op vrijdag 24 februari werd er een nieuw voorstel gepresenteerd over de atletiekbaan op landgoed de Driehuizen. GroenLinks, PvdA en SP hebben samen met atletiekverenigingen, milieubeweging en bewonersorganisaties gezocht naar een voor iedereen acceptabele oplossing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier