h

Openbare ruimte

9 april 2009

Gemeente haalt banden met de DAR aan

De vuilophaaldienst Dar komt dichter bij de gemeente te staan. Tijdens de politieke avond van 1 april steunden alle fracties, behalve de VVD, de plannen van het college. Op deze manier hoeft de gemeente geen openbare aanbesteding met alle risico’s vandien te organiseren. Ook andere gemeenten in de regio kunnen nu eventueel op dezelfde wijze gebruik maken van de diensten van de DAR. Voorwaarde is wel dat de DAR de meeste van haar commerciële activiteiten afstoot.

Lees verder
10 maart 2009

SP: Huis van de Topsport moet geen prestigeproject worden

De SP-fractie steunt het idee van een huis van de topsport volledig. Samenwerking van verschillende topclubs in Nijmegen met medische- en onderwijsinstellingen is een positieve ontwikkeling die door de gemeente gestimuleerd moet worden. Daarom staat de ontwikkeling van het Huis van de Topsport ook in het collegeakkoord.

Lees verder
17 december 2008

Uit Beuningen: bewoners Beuningse Plas bieden wethouder een kerstpakket aan

Vrijdagmiddag 12 december heeft SP Beuningen op het gemeentehuis een geslaagde ‘ludieke' actie gevoerd samen met bewoners van de Beuningse Plas. Wethouder Houben werd een ‘Kerstpakket' aangeboden met als inhoud o.a. een flesje ‘Beujolais' gevuld met Beunings slootwater, omdat we het wachten ‘beu' zijn totdat hij zijn toezeggingen nakomt.

Lees verder
24 oktober 2008

Bezwaren bewoners Dukenburg door gemeenteraad overgenomen

Na vele jaren van discussie is er door de gemeenteraad een besluit genomen over de plannen voor Dukenburg. De raad stemde ruim voor de voorstellen van de SP, waarmee woningbouw in Weezenhof 82ste straat, Meijhorst 60ste straat, Lankforst 10de straat en Malvert 86ste straat is geschrapt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners. Voor een aantal andere locaties houdt de gemeenteraad de uiteindelijke zeggenschap over de ontwikkelingen.

Lees verder
22 augustus 2008

College treedt op tegen overmatige reclame

In antwoorden op vragen die de SP-fractie eerder heeft gesteld laat het College weten dat de gemeente meer gaat optreden tegen illegale reclame-uitingen, met name langs de singels en in de binnenstad. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de SP.

Lees verder
28 juli 2008

SP: Leg reclame in beschermd stadsbeeld aan banden

In de zogenaamde 19de eeuwse stadsschil zijn erg veel reclame-uitingen te vinden. Het aantal uitingen is de laatste jaren sterk toegenomen, evenals de manier waarop reclame wordt gemaakt. De SP vraagt zich af in hoeverre dit allemaal geoorloofd is aangezien het om een beschermd stadsbeeld gaat.

Lees verder
4 juli 2008

Bouw seniorenwoningen op Smit-terrein Groenestraat

Het Smit-terrein is een geschikte locatie om betaalbare seniorenwoningen te realiseren. Dat stellen de Nijmeegse SP-raadsleden Matthias van Hunnik en Jos van Rens. Eerder bezochten zij samen met omwonenden het terrein en stellen naar aanleiding van dit bezoek het college een aantal vragen.

Lees verder
7 mei 2008

Schippersinternaat niet in Grootstal

Het schippersinternaat zal niet verhuizen naar Grootstal. Het plan was om aan de Archimedesstraat/ st. Jacobslaan een nieuw internaat te bouwen. Dit zou ten koste gaan van het groen in de wijk. Op voorstel van de SP stemde de hele gemeenteraad er mee in om niet te bouwen op deze locatie en het veld de bstemming groen te geven.

Lees verder
18 april 2008

TPG-gebouw nuttig gebruiken tot sloop

Vorige week is het TPG-gebouw aan het stationsplein in Nijmegen gekraakt. Het gebouw staat al jaren leeg en moet wat de SP betreft op een nuttige manier gebruikt worden totdat het plaats maakt voor de nieuwbouw van Doornroosje.

Lees verder
15 april 2008

Steun voor SP-voorstellen Waalfront

Met de instemming van de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Waalfront kan de gemeente beginnen met de bouw van 2600 woningen in het gebied tussen het Waterkwartier en de Waal. Hier zijn nu nog veel bedrijven gevestigd, maar het is de bedoeling dat zij plaats maken voor woningbouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier