h

Stationsgebied kan en moet veiliger!

16 maart 2014

Stationsgebied kan en moet veiliger!

In 2012 is het Nijmeegse stationsgebied grondig vernieuwd. Zo werd de onoverzichtelijke rotonde voor het station vervangen door een ‘shared space’ - waar zowel fietsers als voetgangers gebruik maken van dezelfde ruimte. Daarnaast werd een mooie wandelpromenade aangelegd richting het station en werd het aantal oversteekplaatsen over de busbaan beperkt tot 2. Inmiddels zijn we ruim 1,5 jaar verder en blijkt dat het stationsgebied niet altijd even veilig is. Dat kan beter, vindt de SP. 

De wethouder sprak eerder van ‘slechts’ 1 ongeval met letsel, maar voor de SP is elk ongeval er één teveel.

SP-woordvoerder Petra Molenaar:      “Natuurlijk is het fijn als het stationsgebied er mooi uit ziet, maar nog belangrijker is het dat het er voor iedereen, of je nu wandelaar, fietser of bestuurder bent, veilig is en dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Een belangrijk knelpunt is het overzicht op de busbaan. Ter hoogte van de fietsenstalling en ingang van de taxi-standplaats staat een muur (met paard) die het uitzicht van buschauffeurs ernstig belemmert.“

Als het aan de SP ligt, wordt deze muur dan ook zo snel mogelijk naar achteren verplaatst. Daarnaast blijkt dat bezoekers van het ROC en het Mercure-hotel niet zonder risico de busbaan en naastgelegen fietspad kunnen oversteken, omdat de opstelstrook voor auto’s nu veel te smal is. Een bredere opstelstrook, waarbij een deel van het fietspad een stukje verlegd wordt, is dan ook een prima oplossing. Tot slot is er nog winst te behalen op de shared space; want hoewel het idee aardig is, blijkt het in de praktijk niet altijd te werken en leidt de situatie tot veel bijna-ongelukken.                                                                   

Molenaar: “Gelukkig vinden ook veel andere partijen in de gemeenteraad het belangrijk dat het stationsgebied veiliger wordt. Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gesproken en na de verkiezingen zal het stationsgebied opnieuw uitgebreid aan de orde komen. De SP zal ook dan erop blijven hameren dat de belangrijkste knelpunten worden opgelost."

Reacties

Degene die dit station van Nijmegen heeft ontworpen was architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) en veel van de naoorlogse stations die hij eveneens ontwierp werden grote miskleunen. Ze zijn bijna allemaal gesloopt en soms wens ik haast dat Nijmegen een gedeelte replica van het station van architect Cornelius Peters terug kreeg dat 50 jaar lang zo gezichtsbepalend was! Wat er nou staat is de moeite van op de schop nemen totaal niets waard.

Reactie toevoegen

U bent hier