h

Waalkade krijgt groene uitstraling

14 januari 2016

Waalkade krijgt groene uitstraling

De publieksverkiezing over de nieuwe inrichting van de Waalkade heeft geleid tot een ontwerp met een parkachtige inrichting. De SP steunt die plannen van harte, evenals een groot deel van de gemeenteraad. Komende zomer zal het college komen met een definitief voorstel.

SP-woordvoerder Stijn Vat: “De Waalkade kan veel mooier en aantrekkelijker, daar zijn veel Nijmegenaren het over eens. De gemeente heeft het afgelopen jaar fors ingezet op het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën over de kade. Het is geweldig om te zien hoe veel respons daar op is gekomen: er zijn 850 verschillende ideeën aangedragen en maar liefst 1750 mensen hebben gestemd op de drie uiteindelijke scenario’s. Dat toont aan hoezeer het leeft. De plannen voor meer groen op de kade werden overduidelijk het best beoordeeld bij de publieksverkiezing. Die keuze voor een parkachtige omgeving sluit prima aan op de wens van de SP voor meer groen in de stad.”

Uit de inzendingen bleek tevens dat de meeste bewoners het liefst een verkeersvrije kade zien. Vat: “Deze wens begrijpt de SP zeer goed. Maar dat zal nog het nodige puzzelwerk vergen. De kade en het centrum moeten immers wel bereikbaar blijven. Niet alleen voor bewoners en recreanten, maar bijvoorbeeld ook voor de veiligheidsdiensten. Nu rijden er vier buslijnen en als die allemaal een andere route nemen dan ontstaan elders rondom het centrum verkeersinfarcten. De wethouders gaan nu verschillende oplossingen onderzoeken om zo goed mogelijk aan de wensen tegemoet te komen.“  

Reactie toevoegen

U bent hier