h

Een openbare ruimte voor iedereen

25 november 2015

Een openbare ruimte voor iedereen

Nijmegen moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen die slecht ter been zijn of een handicap hebben. Dat is het uitgangpunt waarmee het stadsbestuur de komende jaren aan de slag gaat. Op 25 november werd de opzet van het beleid besproken in de gemeenteraad.

Renske Helmer-Englebert, wethouder namens de SP: “Iedereen moet mee kunnen doen in Nijmegen. Helaas komt het nog steeds voor dat rolstoelgebruikers, slechtzienden en mensen die zich om andere redenen wat moeilijker bewegen in de openbare ruimte tegen hindernissen aanlopen. Vaak zijn dat zaken waar mensen zonder handicap niet bij stilstaan wanneer paaltjes en andere versieringen op straat ontworpen worden. Daarom willen we samen met Nijmegenaren aan de slag om alle hindernissen weg te nemen. Dan kan straks echt iedereen meedoen in Nijmegen.” Hindernissen op looproutes kunnen gemeld worden via de vernieuwde Bel en Herstel-app.

In 2016 hoopt Helmer-Englebert een handboek toegankelijkheid voor de stad uit te kunnen brengen. Het is de eerste keer dat de gemeente op deze manier aan de slag gaat met toegankelijkheid.

Reacties

Supermooi idee. Laatst op het Nationaal Eenzaamheidscongres interessante sprekers en workshops m.b.t. dit onderwerp mogen horen c.q. volgen. Erg inspirerend. Zette ook mij aan het denken hoe we hier meer mee kunnen doen.

Reactie toevoegen

U bent hier