h

Zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden

25 oktober 2018

Zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden

Foto: Mieke Hoeze / SP Nijmegen

De SP stelt voor dat de gemeente een proef gaat houden met het zelfstandig laten stemmen van blinden en slechtzienden. Nu zijn zij nog afhankelijk van begeleiding in het stemhokje. Uit een rapport van het Zelfregiecentrum Nijmegen over de afgelopen raadsverkiezingen bleek het stemmen voor blinden en slechtzienden onvoldoende geregeld. De SP wil van het stadsbestuur weten of het mogelijk is om tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart de pilot te houden.

Yurre Wieken, fractievolger van de SP: “Vanuit het Zelfregiecentrum Nijmegen ontving de raad een rapport over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens dit rapport was er bij geen enkel stembureau een voorziening voor blinden en slechtzienden. Dat verbaasde mij, want mijn indruk was dat het hier al redelijk goed geregeld was. Wat bleek: deze score kwam doordat men weliswaar begeleiding in het stemhokje kreeg en er voor slechtzienden ook leesloepen waren, maar dat er geen voorzieningen waren waarmee mensen zelfstandig hun stem konden uitbrengen. Begeleiding is goed en de mensen van het stembureau zijn erg behulpzaam, maar dat is natuurlijk slechts een tussenoplossing. Iedereen moet gewoon zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, zijn of haar stem kunnen uitbrengen.”

Daar zijn ook mogelijkheden toe: de gemeente Den Haag hield tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een pilot die dit bewerkstelligt. Via een soort mal met braille konden mensen die blind of ernstig slechtziend waren zonder begeleiding hun stem uitbrengen. Wieken ziet graag navolging van deze pilot in Nijmegen: “Als stad willen wij dat al onze voorzieningen zo toegankelijk mogelijk zijn. Dat betekent niet alleen dat we mensen helpen waar nodig, maar ook dat we de samenleving dusdanig inrichten dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Niemand is graag van anderen afhankelijk.”

Reactie toevoegen

U bent hier