h

Hou ruimte voor mens én dier in de Stadswaard

15 augustus 2018

Hou ruimte voor mens én dier in de Stadswaard

Foto: Rick Hovens

Gisteren werd bekend dat twee wilde Konikpaarden uit de Stadswaard geslacht moeten worden omdat ze agressief naar mensen zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat bezoekers van het Waalstrand de dieren aanhalen en ze te eten geven, wat uitdrukkelijk wordt afgeraden door de beheerders van het gebied. Ook wordt er nog steeds veel afval achtergelaten in het gebied, wat slecht is voor de gezondheid van de de dieren die het opeten. Als het aan de SP ligt, worden niet de dieren maar de mensen die zich misdragen aangepakt. Het stadsbestuur moet samen met deskundige boswachters op zoek gaan naar een oplossing.

Rick Hovens, fractielid namens de SP: “Ik word er verdrietig van als ik zie hoe sommige mensen omgaan met de natuur in de stadswaard. Het natuurgebied is juist zo aangelegd dat het meerdere functies heeft; Ruimte voor de Rivier, natuurontwikkeling en recreatie. Het is geen afvalstort of dierentuin, maar daar lijkt het nu soms wel op. Een unieke plek om te recreëren wegnemen omdat een deel van de bezoekers zich niet weet te gedragen is echt zonde, maar als we nu niet ingrijpen dreigt dit probleem met de paarden zich te herhalen. We pleiten daarom voor tijdelijke afsluiting van een deel van het gebied, zodat de veiligheid van zowel de dieren als de bezoekers gewaarborgd zijn."

Op langere termijn is er echter een betere en structurele oplossing nodig. Hovens: “Als SP gaan we daarom graag in gesprek met deskundigen op dit gebied, zoals de boswachter die in de Stadwaard werkzaam is en de beheerder van de kudde”. Uiteindelijk is het ook niet de gemeente Nijmegen, maar Staatsbosbeheer die over het gebied gaat. De SP heeft inmiddels samen met een aantal andere politieke partijen in de gemeenteraad schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld wat de gemeente Nijmegen hierin zou kunnen betekenen. 

Update: Inmiddels is bekend geworden dat de betreffende aggressieve paarden naar de Biesbosch worden verplaatst en dus voorlopig zijn gered van de slacht 

Reactie toevoegen

U bent hier