h

Openbare orde

31 januari 2007

ROOD-onderzoek vraagt om reactie college

De SP wil een reactie van het college op het onderzoek dat de jongeren van ROOD hebben gedaan naar de omgang tussen jongeren en de politie. Met name de negatieve houding van jongeren ten opzichte van de politie baart de SP zorgen.

Lees verder
21 januari 2007

Jongeren te vaak gevraagd om legitimatie

ROOD, de jongerenclub van de SP, deed de afgelopen maanden onderzoek naar de omgang van de politie met jongeren in Nijmegen. Ruim 80% van de jongeren is wel eens gevraagd om legitimatie. Daarnaast heeft tweederde van de Nijmeegse jeugd een negatief beeld van de politie. Deze en meer bevindingen staan in het rapport 'Enquête omgang politie en jongeren Nijmegen' dat maandag 22 januari gepresenteerd wordt aan SP Tweede Kamerlid Jan de Wit.

Lees verder
30 oktober 2006

SP wil openheid over gebruik en misbruik identificatieplicht

De SP fractie in de Nijmeegse gemeenteraad wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten hoe in Nijmegen wordt omgegaan met de identificatieplicht. De fractie wil weten hoe deze omstreden wet wordt gebruikt en misbruikt. Wat de SP betreft kan de omstreden identificatieplicht trouwens afgeschaft worden.

Lees verder
28 juni 2006

Nijmegen vraagt specifiek pardon voor asielzoekers

De SP heeft in de Nijmeegse raad met succes gepleit voor een specifiek pardon voor asielzoekers. De Nijmeegse asielzoekersorganisaties SNOV, VVN en Gast hadden hiervoor een nadrukkelijk verzoek aan de gemeenteraad gedaan.

Lees verder
15 november 2005

Vrijheid van meningsuiting onder druk door politie-optreden

In Nijmegen is ophef ontstaan over het beleid van de politie om posters aan het adres van minister Verdonk te verwijderen. De posters met de tekst ‘Reisbureau Rita, arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere eind’ zijn volgens het openbaar ministerie smaad.

Lees verder
17 september 2005

Geen politieke steun voor Nijmeegse asielzoekers

Tijdens de gemeenteraad van 14 september heeft de SP een motie in stemming gebracht om de Nijmeegse asielzoekers te steunen. Jammer genoeg steunde geen enkele andere partij deze motie die een concrete verbetering voor de asielzoekers en een discussie over de manier van werken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op moest leveren.

Lees verder
15 september 2005

Gezamelijke fractievoorzitters sturen brief naar minister Verdonk

Naar aanleiding van de ophef rondom de dreigende uitzetting van asielzoeker Tresor Kalemba hebben de gezamenlijke fractievoorzitters van de Nijmeegse raad, op initiatief van SP-fractievoorzitter Van Hooft jr., een brief geschreven aan minister Verdonk van vreemdelingenzaken.

Lees verder
9 augustus 2005

SP stelt schriftelijke vragen over gedwongen verhuizing asielzoekers AZC

Door de wijziging van het Nijmeegse Asielzoekerscentrum (AZC) van een opvangcentrum naar een oriëntatie en inburgeringcentrum moet een grote groep asielzoekers gedwongen verhuizen. Dit heeft grote gevolgen voor met name asielzoekers die onder medische behandeling staan of schoolgaande kinderen hebben. Raadslid Jos van Rens stelde schriftelijke vragen over de termijn en omstandigheden van de verhuizing.

Lees verder
3 mei 2005

ID-kaart? Eerst weten wie de buren zijn!

Bij de SP-fractie zijn klachten binnen gekomen van allochtone burgers die een ID-kaart aanvragen bij de gemeente Nijmegen. Zij moesten vragen beantwoorden over wie hun buren waren en de samenstelling van het huishouden van de buren. De SP vindt dit een aantasting van de privacy van mensen en wil opheldering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier