h

Nijmegen vraagt specifiek pardon voor asielzoekers

28 juni 2006

Nijmegen vraagt specifiek pardon voor asielzoekers

De SP heeft in de Nijmeegse raad met succes gepleit voor een specifiek pardon voor asielzoekers. De Nijmeegse asielzoekersorganisaties SNOV, VVN en Gast hadden hiervoor een nadrukkelijk verzoek aan de gemeenteraad gedaan.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk: “Het gaat om ruim 14.000 asielzoekers die al 5 jaar of langer wachten op een definitieve beslissing over hun verblijfstatus. Deze mensen hebben onder de oude vreemdelingenwet asiel aangevraagd. De regering is sinds 2001 bezig om de procedures van deze groep af te handelen. Minister Verdonk heeft nu tot 1 oktober de tijd gekregen om over deze mensen een definitieve beslissing te nemen. Samen met GroenLinks, PvdA en Nijmegen Nu betwijfelt de SP of deze asielaanvragen voor 1 oktober wel zorgvuldig kunnen worden behandeld. Deze mensen zijn al zo lang onderdeel van onze samenleving en leven al zo lang in onzekerheid dat zij alleen daarom al hun verblijfsstatus hebben verdiend. Met dit voorstel dringt Nijmegen bij het parlement aan op een specifiek pardon voor deze mensen.”

Lees de actuele motie: Nijmegen vóór een specifiek pardon

U bent hier